SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Bản tin Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tháng 7 năm 2021
Bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại tháng 7 năm 2021

Đài Loan: Quy định về thực hành tốt trên lâm sàng đối với các thiết bị y tế

Ngày 28/05/2021 Đài Loan  thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc dự thảo  “Quy định về thực hành tốt trên lâm sàng đối với các thiết bị y tế,”, được thông báo cho WTO vào ngày 29 tháng 6 năm 2020 với mã thông báo G/TBT/N/TPKM/420, đã được ban hành vào ngày 9 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5  năm 2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_3958_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_3958_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/420/Add.1

Ảnh minh họa

Brazil: Nghị quyết quy định về các thủ tục hành chính đối với thuốc và thiết bị y tế

Ngày 31/05/2021 Brazil thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc dự thảo  “Nghị quyết quy định về các thủ tục hành chính để nhượng quyền chứng nhận thực hành sản xuất tốt cho thuốc, thiết bị y tế, sản phẩm vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm, nước hoa, chất khử trùng, thành phần dược phẩm hoạt tính và thực phẩm; và chứng nhận thực hành tốt về Bảo quản và Phân phối thuốc, thiết bị y tế và các thành phần dược phẩm hoạt tính.”, được thông báo cho WTO vào ngày 27 tháng 3 năm 2020 với mã thông báo G/TBT/N/BRA/997, đã được thông qua vào ngày 20 tháng 5 năm 2021. Toàn văn Nghị quyết chỉ có sẵn bằng tiếng Bồ Đào Nha và có thể xem tại:

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/5833170/RDC_497_2021_.pdf/28c1740f-a816-4e86-92f7-fd64f3ac90fb

Mã thông báo: G/TBT/N/BRA/997/Add.1

Ảnh minh họa

Brazil: Nghị quyết quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, lớp phủ, đồ dùng, nắp đậy và thiết bị tiếp xúc với thực phẩm

Ngày 31/05/2021 Brazil thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc dự thảo  “Nghị quyết quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, lớp phủ, đồ dùng, nắp đậy và thiết bị tiếp xúc với thực phẩm”, được thông báo cho WTO vào ngày 22 tháng 11 năm 2019 với mã thông báo G/TBT/N/BRA/944, đã được thông qua vào ngày 20 tháng 5 năm 2021. Toàn văn Nghị quyết chỉ có sẵn bằng tiếng Bồ Đào Nha và có thể xem tại:

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/5284328/RDC_498_2021_.pdf/79bfe989-f482-4576-8ce2-106ddd345ac0

Mã thông báo: G/TBT/N/BRA/944/Add.1

Ảnh minh họa

Hoa Kỳ: Quy định về an toàn đối với sản phẩm dành cho trẻ em

Ngày 26/08/2020 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC) sẽ tiến hành xem xét và đánh giá các quy định về thử nghiệm và chứng nhận của bên thứ ba về chứng minh sự tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn cho sản phẩm dành cho trẻ em, theo mục 610 của Quy định RFA. Đây là hành động thường xuyên của CPSC mỗi 10 năm, CPSC sẽ xem xét lại các quy định của mình trong vòng 10 năm có tác động về mặt kinh tế như thế nào đối với các tổ chức, có cần điều chỉnh, sửa đổi hoặc bổ sung để giảm thiểu các tác động không đáng có hay không. Ngày 09/6/2021, sau khi lấy ý kiến nhận xét của các bên liên quan, CPSC kết luận rằng quy định về thử nghiệm và chứng nhận của bên thứ ba về chứng minh sự tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn cho sản phẩm dành cho trẻ em vẫn nên được duy trì và không có sự thay đổi.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_4004_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1642/Add.1

Ảnh minh họa

Hoa Kỳ: Quy định về sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học (20-2.M)

Ngày 09/6/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) đang sửa đổi các quy định mới về sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học (20-2.M) dựa theo Đạo luật kiểm soát các chất độc hại (TSCA), các chất hoá học này thuộc diện phải thông báo trước khi sản xuất (PMNs) và thông báo sử dụng mới quan trọng (SNUN). Việc sửa đổi sẽ cho phép EPA bổ sung một số trường hợp hoá chất sử dụng mới vào danh sách thuộc diện SNUN dựa trên việc xem xét các dữ liệu mới và hiện có về các chất hóa học mà không cần phải thực hiện thông báo bổ sung.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_7166_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1671/Add.1

Ảnh minh họa

Hoa Kỳ: Quy định về sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học (20-5.B)

Ngày 09/6/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) đang sửa đổi các quy định mới về sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học (20-5.B) dựa theo Đạo luật kiểm soát các chất độc hại (TSCA), các chất hoá học này thuộc diện phải thông báo trước khi sản xuất (PMNs). Cụ thể, sẽ yêu cầu những người sản xuất (bao gồm cả nhập khẩu) hoặc xử lý bất kỳ chất hoá học nào nếu được coi là sử dụng mới ở mức đáng kể và thuộc phạm vi áp dụng của quy định này phải thông báo cho EPA trước ít nhất 90 ngày.  Các tổ chức, cá nhân không được phép sản xuất (bao gồm cả nhập khẩu), sử dụng hoặc xử lý các chất này cho đến khi EPA tiến hành xem xét thông báo, đưa ra quyết định phù hợp với thông báo và các tổ chức, các nhân thực hiện các yêu cầu trong quyết định đó. Quy định này sẽ ban hành vào lúc 1 giờ chiều (EST) vào ngày 21 tháng 6 năm 2021 và có hiệu lực vào ngày 6 tháng 8 năm 2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_3306_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1623/Add.1

Ảnh minh họa

Nhật Bản: Dược điển, ấn bản thứ mười tám

Ngày 09/6/2021 Nhật Bản thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Dự thảo sửa đổi ban hành Dược điển Nhật Bản, ấn bản thứ mười tám được Nhật Bản thông báo cho các nước Thành viên WTO vỡi mã thông báo G/TBT/N/JPN/677 đã được thông qua và xuất bản vào ngày 7 tháng 6 năm 2021. Dược điển Nhật Bản, ấn bản thứ mười tám bằng tiếng Anh sẽ được xuất bản theo đúng kế hoạch.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/JPN/20_6350_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/677/Add.1

Ảnh minh họa

Hoa Kỳ: Quy định về ghi nhãn năng lượng

Ngày 03/06/2021 Hoa Kỳ  thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo sửa đổi, bổ sung đơi với Quy định về ghi nhãn năng lượng. Cụ thể, Ủy ban Thương mại Liên bang sẽ cập nhật phạm vi điều chỉnh về ghi nhãn năng lượng đối với máy điều hòa không khí. Mục đích của dự thảo nhằm cung cấp thông tin, ngăn chặn các hành vì lừa đảo và bảo vệ môi trường. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua sau và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 02/08/2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_3814_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1600/Rev.1

Ảnh minh họa

Để có nội dung đầy đủ các thông báo của các nước thành viên WTO, Quý bạn đọc có thể truy cập vào địa chỉ Portal của Văn phòng TBT Việt Nam: http://tbt.gov.vn

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (nhalinh)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ