SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Bản tin Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tháng 9
Bản tin Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) tháng 9

Hoa Kỳ: Sửa đổi một phần “Danh sách quốc gia về các chất được phép và bị cấm” trong các quy định hữu cơ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

Ngày 05/07/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc sửa đổi một phần “Danh sách quốc gia về các chất được phép và bị cấm” (Danh sách quốc gia) trong các quy định hữu cơ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) để thực hiện các khuyến nghị do Ban tiêu chuẩn hữu cơ quốc gia (NOSB) đệ trình lên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp. Hoa Kỳ sẽ bổ sung các chất được phép sau đây vào Danh sách Quốc gia: Axit oxalic dihydrat làm thuốc trừ sâu trong khai thác hữu cơ (nuôi ong); pullulan để sử dụng với mục đích xử lý hữu cơ trong các sản phẩm được dán nhãn, “Được làm bằng hữu cơ (thành phần thực phẩm hoặc (các) nhóm thực phẩm) được chỉ định)”; và gel collagen như một chất phi nông nghiệp vô cơ để sử dụng làm vỏ bọc trong xử lý hữu cơ khi các dạng gel collagen hữu cơ không được bán trên thị trường. Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 26 tháng 7 năm 2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://www.regulations.gov/docket/AMS-NOP-19-0053/document

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1363/Rev.1/Add.1

Ảnh minh họa

Hàn Quốc: Sửa đổi Tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật đối với các sản phẩm vệ sinh

Ngày 05/07/2021 Hàn Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đưa ra dự thảo sửa đổi Tiêu chuẩn và Thông số kỹ thuật đối với các sản phẩm vệ sinh. Những thay đổi chính như sau:

  1. Làm rõ tên của các loại chất tẩy rửa từ loại 1, loại 2 và loại 3 cũng như tên của các loại chất tẩy rửa sử dụng với mục đích cụ thể như vệ sinh hoa quả, dụng cụ nấu nướng thực phẩm, v.v;
  2. Làm rõ phạm vi áp dụng của cốc dùng một lần, tăm bông dùng một lần, khăn giấy lau mặt và giấy vệ sinh;
  3. Tích hợp các phương pháp kiểm tra formaldehyde đối với tăm bông dùng một lần, tã dùng một lần và khăn ướt cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;
  4. Xây dựng phương pháp lấy mẫu để kiểm tra vi khuẩn nói chung đối với tăm bông dùng một lần.

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 03/9/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_4490_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/982

Ảnh minh họa

Ấn Độ: Dự thảo Đạo luật kiểm soát chất lượng đối với axit polyphosphoric

Ngày 17/08/2021 Ấn Độ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Đạo luật kiểm soát chất lượng đối với axit polyphosphoric. Axit polyphosphoric được sử dụng trong các quá trình tổng hợp hóa chất khác nhau để xúc tác cho quá trình tuần hoàn của Axit, este, xeton, andehit … Axit polyphosphoric được sử dụng trong các ngành công nghiệp như dược phẩm, chất thơm, công nghiệp da. Bên cạnh đó, Axit polyphosphoric cũng được sử dụng để thay thế cho Axit Ortho Phosphoric dùng trong mục đích tẩy cặn và làm sáng bề mặt kim loại (muối và chế phẩm mạ điện). Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe con người, cần phải có tiêu chuẩn bắt buốc đối với Axit polyphosphoric. Axit Polyphosphoric được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu phải phù hợp với tiêu chuẩn của Ấn Độ (IS 17439: 2020) và sẽ phải ghi nhãn hiệu tiêu chuẩn theo giấy phép của Cục tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS). Việc sử dụng các nhãn hiệu tiêu chuẩn được điều chỉnh bởi các quy định của Văn phòng Đạo luật Tiêu chuẩn Ấn Độ năm 2016 và các Quy định liên quan khác. Cục tiêu chuẩn Ấn Độ sẽ là cơ quan chứng nhận và thực thi quy định này. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 16/10/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-373-de-5-de-agosto-de-2021-337232644

Mã thông báo: G/TBT/N/IND/208

Ảnh minh họa

Brazill: Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật MERCOSUR về nhận dạng và chất lượng đối với dâu tây

Ngày 12/08/2021 Brazill thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật MERCOSUR về nhận dạng và chất lượng đối với dâu tây. Cụ thể, Brazill sẽ đưa ra Sắc lệnh MAPA số 373, với thời hạn góp ý là 75 ngày để lấy ý kiến cộng đồng về dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật MERCOSUR này.

Toàn văn sắc lệnh và dự thảo có thuể truy cập tại:

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-373-de-5-de-agosto-de-2021-337232644

Các ý kiến góp ý về kỹ thuật sẽ được chuyển qua Hệ thống Giám sát hoạt động quy phạm pháp luật – SISMAN của Bộ Nông nghiệp thông qua liên kết:

https://sistemasweb.agosystemura.gov.br/solicita/

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 24/10/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/IND/21_5227_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/BRA/1229

Ảnh minh họa

Trung Quốc: Tiêu chuẩn quốc gia về giới hạn các chất có hại sử dụng trong đồ nội thất

Ngày 16/08/2021 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: Giới hạn các chất có hại sử dụng trong đồ nội thất. Cụ thể, Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa, yêu cầu, phương pháp thử và kết quả giám định phán đoán đối với các chất độc hại trong đồ nội thất. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho tất cả các loại sản phẩm nội thất.

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 15/10/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_5204_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1618

Ảnh minh họa

Thái Lan: Dự thảo quy định đối với bộ giảm thanh ống xả cho xe máy (TIS 341 – 25XX (20XX))

Ngày 23/08/2021 Thái Lan thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy định của Bộ trưởng đối với Bộ giảm thanh ống xả cho Xe máy (TIS 341 – 25XX (20XX)).

Dự thảo quy định của Bộ trưởng này chỉ áp dụng đối với loại bộ giảm thanh ống xả của xe máy L3 L4 và L5. Dự thảo quy định các yêu cầu chung, ghi dấu và ghi nhãn, lấy mẫu và các tiêu chí cho sự phù hợp và thử nghiệm. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 10/09/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/THA/21_5302_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/THA/626

Ảnh minh họa

Brazill: Pháp lệnh MAPA số 375 đối với sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật

Ngày 23/08/2021 Brazill thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Pháp lệnh MAPA số 375, ngày 12 tháng 8 năm 2021. Pháp lệnh MAPA số 375 bao gồm các yêu cầu và tiêu chí để chứng nhận tự nguyện các sản phẩm có nguồn gốc thực vật. Mục đích của Pháp lệnh nhằm nhằm tạo thuận lợi và hài hòa các quy trình đánh giá sự phù hợp.

Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/9/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-375-de-12-de-agosto-de-2021-338359451

Mã thông báo: G/TBT/N/BRA/1231

Ảnh minh họa

 (Để có nội dung đầy đủ các thông báo của các nước thành viên WTO, Quý bạn đọc có thể truy cập vào địa chỉ Portal của Văn phòng TBT Việt Nam: http://tbt.gov.vn)

Theo tbt.gov.vn (nhalinh)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ