SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Đặc điểm chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi dưới trong chấn thương động mạch khoeo
Nghiên cứu do nhóm tác giả Hồ Minh Huế - Điện quang và Y học Hạt nhân, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Trần Minh Hoàng, Đặng Nguyễn Trung An, Nguyễn Quang Thái Dương - Bộ môn Chẩn đoán Hình ảnh, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thực hiện.

Ảnh minh họa

Chụp cắt lớp vi tính (CLVT) mạch máu chi dưới từ khi ra đời đã phát triển nhanh chóng và thay thế vai trò của Chụp động mạch (Conventional angiography- CA) trong chẩn đoán tổn thương động mạch (ĐM) khoeo do chấn thương.

Nghiên cứu nhằm mục tiêu mô tả đặc điểm hình ảnh tổn thương ĐM khoeo trong chụp CLVT mạch máu chi dưới và so sánh với kết quả phẫu thuật.

Nghiên cứu hồi cứu thực hiện tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Khoa Phẫu thuật mạch máu bệnh viện Chợ Rẫy. 57 bệnh nhân tổn thương ĐM khoeo do chấn thương được đưa vào nghiên cứu. Chụp CLVT động mạch chi dưới được thực hiện ở những bệnh nhân này với máy Siemens 128 lát cắt. Các đặc điểm về tổn thương ĐM khoeo trong chụp CLVT động mạch chi dưới được phân tích và tìm tương quan với hình thái tổn thương trong phẫu thuật.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, hình ảnh tổn thương ĐM khoeo hay gặp nhất là tắc mạch (85,7%). Kết quả chụp CLVT động mạch chi dưới có sự phù hợp với hình thái tổn thương trong phẫu thuật. Chụp cắt lớp vi tính động mạch chi dưới là phương pháp chẩn đoán đáng tin cậy trong chẩn đoán và mô tả tổn thương ĐM khoeo do chấn thương, qua đó làm cơ sở để đưa ra quyết định điều trị phù hợp.

ctngoc

Tạp chí Y dược TP.HCM, năm 2022, tập 26, số 2
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ