SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến phát thải khí nhà kính
Theo một nghiên cứu mới của Đại học Linköping, Thụy Điển, phát thải khí nhà kính tự nhiên từ các dòng suối và hồ có mối liên hệ chặt chẽ với lưu lượng nước và nhiệt độ.

Kiến thức này là cần thiết để đánh giá xem biến đổi khí hậu do con người tạo ra đang làm thay đổi lượng khí thải nhà kính từ cảnh quan thiên nhiên như thế nào và có ý nghĩa lớn đối với các biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Hiện tại, việc sử dụng nông nghiệp và lâm nghiệp làm bể chứa carbon đang được tranh luận và câu hỏi đặt ra là hiệu quả của những bể chứa carbon như vậy đối với việc giảm thiểu biến đổi khí hậu. Nghiên cứu mới cho thấy rằng với lượng mưa tăng lên, một lượng carbon lớn hơn có thể bị cuốn vào các dòng suối, hồ và một lượng carbon này cũng tăng lên trong khí quyển. Do đó, các bể chứa carbon cảnh quan có thể trở nên kém hiệu quả hơn trong tương lai.

Có những bể chứa carbon tự nhiên lớn vì quá trình quang hợp chuyển carbon trong khí quyển trước tiên sang sinh khối của thực vật và tảo, sau đó đến đất và trầm tích nơi lưu trữ phần còn lại của sinh khối. Sau đó, cũng có lượng khí thải tự nhiên lớn từ quá trình hô hấp của sinh khối trên toàn bộ cảnh quan.

Trước đây, các dòng carbon tự nhiên cân bằng - một lượng khí nhà kính tương tự được thiên nhiên hấp thụ và thải ra.

www.enn.com
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ