SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Chuột ở thành phố New York mang vi-rút COVID-19
Một nghiên cứu mới đã chứng minh rằng chuột dễ bị nhiễm các biến thể Alpha, Delta và Omicron của SARS-CoV-2, loại vi rút gây ra COVID-19. Ngoài ra, những con chuột hoang trong hệ thống cống rãnh của thành phố New York và những nơi khác trong thành phố đã tiếp xúc với SARS-CoV-2. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí mBio của Hiệp hội Vi sinh Hoa Kỳ.

Chuột được phân phối rộng rãi trong các cộng đồng đô thị ở Hoa Kỳ. Ví dụ, chỉ riêng thành phố New York đã có khoảng tám triệu con chuột hoang dã. Những con chuột hoang này có nhiều cơ hội để tương tác với con người. Hai nghiên cứu trước đây cho rằng chuột ở châu Á (Hồng Kông) và châu Âu (Bỉ) đã tiếp xúc với SARS-CoV-2; tuy nhiên, vẫn chưa biết những con chuột này đã tiếp xúc với biến thể SARS-CoV-2 nào trong cả hai nghiên cứu.

Trong nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu đã xác định xem liệu vi rút SARS-CoV-2 ở người có được truyền sang quần thể chuột ở các khu vực thành thị của Hoa Kỳ, cụ thể là Thành phố New York hay không và nếu có thì SARS-CoV-2 nào 2 biến thể gây ra những bệnh nhiễm trùng đó. Các nhà nghiên cứu cũng bắt đầu xác định liệu (và biến thể nào) của SARS-CoV-2 ở NYC có thể gây nhiễm trùng ở chuột hay không.

Các nhà sinh học đã thu thập và xử lý các mẫu từ 79 con chuột để nghiên cứu virus học và giải trình tự bộ gen. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những con chuột đã tiếp xúc với SARS-CoV-2 và cho thấy mối liên hệ có thể có với các loại vi rút đang lưu hành ở người trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19. Cụ thể, 13 trong số 79 con chuột (16,5%) cho kết quả dương tính. Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên cho thấy các biến thể SARS-CoV-2 có thể gây nhiễm trùng cho quần thể chuột hoang dã ở một khu vực đô thị lớn của Hoa Kỳ.

Để điều tra thêm về tính nhạy cảm của chuột đối với các biến thể SARS-CoV-2, các nhà nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu thách thức vi rút và chỉ ra rằng các biến thể Alpha, Delta và Omicron (các biến thể được tìm thấy ở người) có thể gây nhiễm trùng ở chuột (chuột Sprague Dawley hoang dã), bao gồm mức độ sao chép cao ở đường hô hấp trên và dưới và gây ra các phản ứng miễn dịch bẩm sinh và thích ứng. Tính nhạy cảm với nhiễm trùng thay đổi theo loại biến thể.

https://scitechdaily.com
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ