SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Sáng kiến lịch sử tự nhiên toàn cầu để giải quyết những thách thức của thế kỷ 21
Một nhóm các bảo tàng lịch sử tự nhiên, được tổ chức bởi Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Smithsonian ở Washington DC, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ ở Thành phố New York và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London, đã lập bản đồ tổng số bộ sưu tập từ 73 bộ sưu tập trên thế giới, bảo tàng lịch sử tự nhiên lớn nhất ở 28 quốc gia.

Đây là bước đầu tiên trong nỗ lực đầy tham vọng nhằm kiểm kê tài sản toàn cầu có thể giúp các nhà khoa học và những người ra quyết định tìm ra giải pháp cho các vấn đề cấp bách, trên phạm vi rộng như biến đổi khí hậu, mất an ninh lương thực, sức khỏe con người, phòng chống đại dịch và bảo tồn động vật hoang dã.

Ngoài những bức tường của các phòng trưng bày công cộng, các bảo tàng lịch sử tự nhiên của thế giới đóng vai trò là những người bảo vệ kho lưu trữ chưa từng có về lịch sử của hành tinh và hệ mặt trời của chúng ta. Các bộ sưu tập lịch sử tự nhiên này cung cấp một cửa sổ duy nhất về quá khứ của hành tinh và chúng ngày càng được sử dụng nhiều hơn để đưa ra các dự báo khả thi nhằm lập biểu đồ cho tương lai của chúng ta. Các bảo tàng theo truyền thống hoạt động như các tổ chức độc lập, nhưng cách tiếp cận mới này tưởng tượng ra một bộ sưu tập toàn cầu bao gồm tất cả các bộ sưu tập của tất cả các bảo tàng trên thế giới.

Để hiểu rõ hơn về nguồn tài nguyên khổng lồ chưa được khai thác này, các nhà khoa học hàng đầu từ hàng chục bảo tàng lịch sử tự nhiên lớn đã tạo ra một khuôn khổ sáng tạo nhưng đơn giản để nhanh chóng đánh giá quy mô và thành phần của các bộ sưu tập bảo tàng lịch sử tự nhiên trên toàn cầu. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Khoa học “Cách tiếp cận toàn cầu đối với các bộ sưu tập của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên”.

www.enn.com
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ