SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Ninh Thuận: Tăng cường thanh, kiểm tra chất lượng và nhãn hàng hóa thiết bị điện tử

[31/01/2024 09:02]

Năm 2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức 01 đợt kiểm tra về chất lượng, nhãn hàng hoá thiết bị điện, điện tử gia dụng và các mục đích tương tự tại 09 cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, công tác quản lý chất lượng mặt hàng đồ điện, điện tử được các cấp, ngành chức năng đặc biệt quan tâm, chú trọng, nhằm mang lại sự an toàn và giúp cho người tiêu dùng không mua phải sản phẩm hàng giả, hàng kém chất lượng.

Theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, các nhà sản xuất, nhập khẩu thiết bị điện – điện tử thuộc danh mục bắt buộc chứng nhận và công bố hợp quy phải tiến hành các thủ tục cần thiết để chứng nhận sản phẩm phù hợp theo QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện – điện tử, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN về tương thích điện từ đối với thiết bị điện, điện tử gia dụng và các mục đích tương tự.

Theo báo cáo kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, năm 2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh đã phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức 01 đợt kiểm tra về chất lượng và nhãn hàng hoá Thiết bị điện, điện tử gia dụng và các mục đích tương tự tại 09 cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Tại các cơ sở được kiểm tra, Đoàn đã thực hiện kiểm tra các nội dung: Ghi nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ; Việc thể hiện dấu hợp quy CR trên sản phẩm quy định tại Thông tư 28/2012/ TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đoàn cũng tiến hành lấy 05 mẫu thiết bị điện – điện tử để kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/ BKHCN về An toàn đối với thiết bị điện, điện tử và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN.

Kết quả kiểm tra 05 mẫu thiết bị điện, điện tử đều đạt yêu cầu về chất lượng theo các quy chuẩn kỹ thuật. Hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có cơ sở sản xuất thiết bị điện, điện tử gia dụng và các mục đích tương tự, chỉ có cơ sở kinh doanh. Qua kiểm tra, hầu hết hàng hoá là thiết bị điện, điện tử đang lưu thông đều chấp hành đầy đủ quy định về nhãn hàng hóa; tiêu chuẩn, quy chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm hàng hóa trong quá trình kinh doanh buôn bán và không phát hiện vi phạm về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Đoàn kiểm tra ghi nhận việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa thời gian qua đã phát huy khá rõ. Các cơ sở kinh doanh chấp hành tốt các quy định của nhà nước, chủ động phối hợp và tạo điều kiện cho đoàn tiến hành kiểm tra, lấy mẫu sản phẩm, hàng hóa, cũng như chấp hành quyết định, kiến nghị và yêu cầu của cơ quan chức năng.

https://vietq.vn/ (nttvy)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ