SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Chuẩn đo lường được chứng nhận
02 - Chuan DL duoc chung nhan cua to chuc ngoai he thong TDC den 28-02-2009. 02 - Chuan DL duoc chung nhan cua to chuc trong he thong TDC den 28-02-2009.
Xem file đính kèm
File đính kèm
77_02 - Chuan DL duoc chung nhan cua to chuc ngoai he thong TDC den 28-02-2009.XLS 77_02 - Chuan DL duoc chung nhan cua to chuc trong he thong TDC den 28-02-2009.XLS
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ