SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Qui định thống nhất sử dụng dấu chất lượng “CR” đối với mũ bảo hiểm

[06/05/2010 10:18]

Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 23/2009/TT-BKHCN quy định việc sử dụng thống nhất dấu chất lượng đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (MBH).

Theo đó, kể từ ngày 01/7/2010, dấu “CS” và tem “đã kiểm tra” sẽ hết hiệu lực sử dụng. Thay vào đó, tất cả MBH sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trên thị trường thống nhất sử dụng dấu hợp quy “CR”. 

Việc chuyển đổi dấu chất lượng chỉ được áp dụng đối với MBH gắn dấu “CS” hoặc tem đã kiểm tra có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng được sản xuất, nhập khẩu trước ngày 15/11/2008 và có hồ sơ công bố phù hợp tiêu chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc hồ sơ kiểm tra chất lượng MBH nhập khẩu lưu tại một trong các trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Đối với MBH có dấu “CS” hoặc tem “ đã kiểm tra” nhưng không đáp ứng yêu cầu trên sẽ bị xử lý theo quy định…

Chi tiết Thông tư số 23/2009/TT-BKHCN có thể tham khảo trên website: www.sokhcn.cantho.gov.vn.

File đính kèm
57_TT23_2009_BKHCN.pdf
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài