SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tin tiếp theo
06/05/2020 10:28
Tuần 18, Đăng ngày: 06/5/2020
04/05/2020 09:46
Tuần 18, Đăng ngày: 04/5/2020
29/04/2020 17:29
Tuần 18, Đăng ngày: 29/4/2020
24/04/2020 17:32
Tuần 17, Đăng ngày: 24/4/2020
17/04/2020 16:14
Tuần 16, Đăng ngày: 17/4/2020
13/04/2020 09:48
Tuần 15, Đăng ngày: 13/4/2020
03/04/2020 10:35
Tuần 14, Đăng ngày: 03/4/2020
27/03/2020 16:14
Tuần 13, Đăng ngày: 27/3/2020
20/03/2020 16:57
Tuần 12, Đăng ngày: 20/3/2020
13/03/2020 16:30
Tuần 11, Đăng ngày: 13/3/2020
28/02/2020 16:40
Tuần 09, Đăng ngày: 28/02/2020
26/02/2020 10:30
Tuần 08, Đăng ngày: 26/02/2020
21/02/2020 16:35
Tuần 08, Đăng ngày: 21/02/2020
15/02/2020 10:42
Tuần 07, Đăng ngày: 15/02/2020
14/02/2020 17:15
Tuần 07, Đăng ngày: 14/02/2020
Trang: Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Sau Cuối
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ