SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Nỗ lực sắp xếp tất cả các bộ gen của động vật có xương sống
Các nhà nghiên cứu mong muốn trình tự bộ gen của tất cả động vật có ngày nay chính thức đưa ra dự án bộ gen động vật có xương sống (VGP), đưa ra 15 bộ gen có chất lượng cao của 14 loài.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần kinh phí cho tài liệu bộ gen của 66.000 động vật có xương sống trên trái đất.

Dự án đã được tiến hành trong 3 năm, bắt đầu vào năm 2009 có tên gọi là Dự án Genome 10K (G10K), nhằm giải mã bộ gen của 10.000 động vật có xương sống.

Dự án G10K đã tạo ra khoảng 100 bộ gen, tuy nhiên nó không chi tiết lắm, một phần vì chi phí giải trình tự.

Tuy nhiên, hiện nay, chi phí giải trình tự chất lượng cao đã giảm xuống dưới 15.000 USD / tỷ cơ sở ADN, đưa bộ gen chi tiết của động vật có xương sống vào nghiên cứu cộng đồng, theo đồng sáng lập dự án G10K David Haussler, nhà sinh vật học tại Đại học California, Santa Cruz.

Những gì mà các nhà nghiên cứu cho là “ bộ gen" thực sự không thích hợp cho các nghiên cứu chuyên sâu, nghiên cứu đã  đến một bước ngoặt. Lỗi bộ gen từ một mẫu vật của động vật có xương sống rộng sẽ cho phép các nhà nghiên cứu "trả lời câu hỏi không thể trả lời trước đó.

Tài trợ vẫn là một trở ngại. Cho đến nay, VGP đã huy động được 2,5 triệu đô la trong số 6 triệu đô la cần thiết để sắp xếp trình tự gen của các loài đại diện trong số 260 loài động vật có xương sống.

www.sciencemag.org (ntbtra)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ