SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thông cáo báo chí: Sự kiện trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ Cần Thơ năm 2018
Sự kiện trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ Quốc tế và Hội nghị về hoạt động của các Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 03-05/10/2018 tại TP. Cần Thơ.

Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ (tdkhiem)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ