SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Sự sống trong không gian có thể không cần hành tinh
Từ lâu, người ta đã biết rằng gạch khối xây dựng có nguồn gốc từ Trái đất và các hành tinh trong vũ trụ, tuy nhiên các nhà khoa học nghĩ rằng sự sống có thể phát sinh từ những thành phần đó trong không gian.

Mặc dù, quá trình chính xác về cách thức hình thành sự sống trên Trái đất vẫn chưa rõ ràng, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng các phân tử cơ bản tạo nên sự sống dựa vào carbon có thể được hình thành từ nước lạnh, methanol và amoniac.

Trong khi đó, nhiệt độ của một hành tinh hoặc ngôi sao sẽ cần thiết để giúp các chất này kết hợp với nhau tạo thành đường, bức xạ tử ngoại đi qua không gian có thể thực hiện công việc này, theo một nghiên cứu gần đây của Science.

Axit amin cũng có mặt trong không gian, và các nhà khoa học tin rằng chuỗi RNA và DNA có thể bắt đầu hình thành ở đó.

Tuy nhiên, cùng một bức xạ có thể tạo ra sự sống trong không gian bên ngoài cũng sẽ là kẻ thù lớn nhất của nó, vì các tia bức xạ có thể làm hỏng các chuỗi phân tử ngày càng tăng và làm cho cuộc sống trở nên phức tạp.

www.sciencemag.org (ttncac)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ