SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo: Gia hạn nhận hồ sơ tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2019
Gia hạn nhận hồ sơ tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2019

Căn cứ Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt danh mục và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2019;
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì đề tài:
Tên đề tài KHCN: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị hỗ trợ bảo quản hàng nông sản trong quá trình vận chuyển
Mục tiêu: Thiết kế và chế tạo thiết bị có khả năng kiểm soát không khí cho hàng nông sản (rau-củ-quả) trong quá trình vận chuyển nhằm làm giảm phế phẩm, thất thoát sau thu hoạch, kéo dài thời gian bảo quản.
Sản phẩm:

- Thiết bị kiểm soát từ xa được quá trình hô hấp của rau-củ-quả trong suốt quá trình bảo quản vận chuyển; có khả năng kết nối với máy tính điều khiển; dễ vận hành, bảo dưỡng; giá thành phù hợp; dãy thông số điều khiển rộng phù hợp với nhiều loại rau-củ-quả có yêu cầu bảo quản khác nhau.

- Giải pháp ức chế và làm chậm quá trình tác động đến thời gian bảo quản rau-củ-quả phù hợp và khả thi.

Thành phần hồ sơ dự tuyển: (Biểu mẫu đính kèm)
1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (nếu có).
2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài (mẫu B1-1-ĐON).
3. Thuyết minh đề tài (Mẫu B1-2-TMĐTCN).
4. Tóm tắt hoạt động KHCN của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (mẫu B1-7-LLTC).
5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính đề tài có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (mẫu B1-8-LLCN).
6. Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).
7. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện đề tài (mẫu B1-9-PHNC).
8. Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn 
khác để thực hiện (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác).
Số lượng hồ sơ: Bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản file điện tử của hồ sơ, tất cả được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:
1. Tên đề tài cấp thành phố (tên, mã số của chương trình - nếu có);
2. Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp);
3. Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện đề tài khoa học và công nghệ;
4. Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.
Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ (số 02 Lý Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).
Thời gian nhận hồ sơ: đến 17 giờ ngày 29/3/2019.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, Điện thoại: 07103.821.913, Fax: 07103.821.471, Email: sokhcn@cantho.gov.vn./.

Sở KH&CN
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ