SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Quy định mới về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Quy định mới về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

  • Theo đó, giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ được cấp khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

b) Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định 13/2019/NĐ-CP;

c) Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu.

  • Doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a và điểm b được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Về chính sách ưu đãi, hỗ trợ:

  • Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.
  • Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước: Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai.

Ngoài ra, doanh nghiệp khoa học và công nghệ được ưu đãi tín dụng để thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh, được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tài trợ, cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay và bảo lãnh để vay vốn.

            Nghị định còn quy định cụ thể về Thủ tục, hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các nội dung Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ, hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng, đổi mới công nghệ.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/03/2019.

Xem chi tiết Nghị định 13/2019/NĐ-CP tại đây

 

Sở KH&CN
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ