SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thông báo về việc công khai thông tin của Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ
Thông báo về việc công khai thông tin của Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thu tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận Một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-SKHCN ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phân công công chức công tác tại Bộ phận Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ;

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức cá nhân về việc công khai thông tin của bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ như sau:

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Lĩnh vực
xử lý

1

Lâm Ngọc Thùy

Chánh Văn phòng;
Phụ trách bộ phận
Một cửa

Cơ quan:
02923820674
Di động:
0918019879

Tiếp nhận và
trả kết quả

2

Huỳnh Thiên Trúc

Chuyên viên
Văn phòng

Cơ quan:
02923820674
Di động:
0374615322

Tiếp nhận và
trả kết quả

3

Lưu Minh Đức

Chuyên viên
Văn phòng

Cơ quan:
02923820674
Di động:
0989490532

Tiếp nhận và
trả kết quả


Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giao dịch các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, vui lòng truy cập tại địa chỉ phần mềm “Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Cần Thơ” tại địa chỉ:

http://www.dichvucong.cantho.gov.vn.

Trường hợp có khó khăn vướng mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0292.3820674 (Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ); Fax: 0292.3821471 để được hướng dẫn cụ thể../.

Sở KH&CN
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ