SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thông báo đề xuất nhiệm vụ 2016
Thông báo đề xuất nhiệm vụ 2016
Tập trung nghiên cứu ứng dụng các công nghệ ưu tiên như:  công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ chế biến, cô ng nghệ chế tạo trong các lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, y sinh, năng lượng, giao thông vận tải, xây dựng và các lĩnh vực có liên quan phục vụ phát triển kinh tế  - xã hội của thành phố.
File đính kèm
5433_CV - Thong bao de xuat nhiem vu KHCN 2016.signed.pdf 5433_A1-ĐXĐT-ĐA.doc 5433_A2-ĐXDASXTN.doc 5433_A3-ĐXDAKHCN.doc 5433_A4- ĐXCT.doc 5433_C1-TVHĐ.doc 5433_C2-TVHĐ.doc 5433_C3-TVHĐ.doc 5433_C4-BBKP.doc 5433_C5-BBHĐ.doc
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ