SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thông báo về việc đăng ký dự án khoa học và công nghệ thực hiện trong năm 2020
Thông báo về việc đăng ký dự án khoa học và công nghệ thực hiện trong năm 2020.

Căn cứ vào nhiệm vụ khoa học và công nghệ quận Thốt Nốt năm 2020;

Để phục vụ công tác chuyển giao tiến bộ khoa học và kỹ thuật đến người dân, xây dựng và nhân rộng các mô hình khoa học và công nghệ đạt hiệu quả, thúc đẩy khoa học và công nghệ quận phát triển. Phòng Kinh tế quận Thốt Nốt trân trọng thông báo đến các ban ngành, đoàn thể quận, các viện trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ về việc đề xuất các dự án khoa học - công nghệ thực hiện trong năm 2020.

Đơn vị đề xuất dự án khoa học - công nghệ đăng ký về Phòng Kinh tế (Đính kèm phiếu đề xuất). Phòng sẽ tổng hợp thông qua Hội đồng Khoa học - Công nghệ quận, UBND quận thành Danh mục dự án khoa học - công nghệ thực hiện trong năm 2020.

Phiếu đề xuất gửi về Phòng Kinh tế quận Thốt Nốt chậm nhất là ngày 31/5/2019. Sau ngày 31/5/2019 các đơn vị không gửi phiếu đăng ký xem như không có nhu cầu.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Kinh tế quận Thốt Nốt.

Địa chỉ: Khu vực Thới Thạnh 2, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt.

Điện thoại: 02923.851.208                 

Email: ktthotnot@cantho.gov.vn

 Rất mong nhận được sự nhiệt tình tham gia của các đơn vị.

Tải phiếu đề xuất đính kèm.

Sở KH&CN Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ