SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ TP. Cần Thơ giai đoạn 2016-2020
Thực hiện Quyết định số 4091/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016- 2020.

Ảnh: sưu tầm.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ gửi đến quý tổ chức, cá nhân nội dung Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016- 2020 (Chương trình), cụ thể:

Hỗ trợ đăng ký bảo hộ các tài sản trí tuệ (nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/ giải pháp hữu ích). Mức kinh phí hỗ trợ từ 70% đến 100% chi phí đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ (từ 03 triệu đến 50 triệu đồng).

Hỗ trợ thực hiện dự án khoa học và công nghệ về sở hữu trí tuệ. Hỗ trợ 100% kinh phí đối với dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp (tối đa 500 triệu đồng/dự án). Hỗ trợ 70% kinh phí đối với dự án thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp (tối đa 350 triệu đồng/dự án).

Chi tiết liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ; Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; Website: sokhcn.cantho.gov.vn (mục Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp). ĐT: 0292.3829632 (gặp Thanh Điệp - Phòng Quản lý chuyên ngành), Email: thanhdiep@cantho.gov.vn

Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi đến quý tổ chức, cá nhân để biết và tham gia hoặc thực hiện các hoạt động phù hợp để phổ biến rộng rãi về Chương trình nhằm giúp nhiều người biết đến để tham gia hưởng lợi từ Chương trình này.

(Chi tiết xem file đính kèm: Quyết định số 4091/QĐ-UBND, Phiếu đăng ký hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Phiếu đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án sở hữu trí tuệ, Tờ rơi Chương trình Sở hữu trí tuệ).

Sở KH&CN TP Cần Thơ (lntrang)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ