SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2019
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2019.

Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt bổ sung nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2019,

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì thực hiện dự án KHCN:

Tên dự án KHCN: Cải thiện tính ổn định chất lương của chế phẩm vi sinh Lactobacillus sp. dạng bột bằng kỹ thuật tạo màng vi bao.

Mục tiêu:

- Xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh Lactobacillus acidophilus và Lactobacillus plantarum dạng bột quy mô 100kg/lần bằng kỹ thuật tạo màng vi bao giúp cải thiện tính ổn định chất lương và thời gian bảo quản;

- Sản xuất 100kg chế phẩm vi sinh Lactobacillus acidophilus và Lactobacillus plantarum dạng bột mỗi loại, đảm bảo chất lương và giá thành hơp lý phục vụ ngành chăn nuôi và thủy sản;

- Đánh giá độ ổn định chất lương chế phẩm vi sinh dạng bột theo thời gian bảo quản (tối thiểu 18 tháng) và hoạt tính chế phẩm vi sinh trên một số vật nuôi, thủy sản.

Sản phẩm:

- 02 quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh Lactobacillus acidophilus và Lactobacillus plantarum dạng bột quy mô 100kg/lần bằng kỹ thuật tạo màng vi bao giúp cải thiện tính ổn định chất lương và thời gian bảo quản;

- 100kg chế phẩm vi sinh dạng bột mỗi loại với quy cách đóng gói 1kg/gói, đạt mật số vi khuẩn khi đóng gói từ 5x108 CFU/g và sau 18 tháng bảo quản ở 25oC có mật số vi khuẩn từ 105 CFU/g;

- 02 bài báo khoa học .

Thành phần hồ sơ dự tuyển: (Biểu mẫu đính kèm)

1. Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì:

a) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì;

b) Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có);

2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp thành phố (mẫu C1-1-ĐON);

3. Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ (mẫu C1-2eTMDAKHCN);

4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ cấp thành phố (mẫu C1-3-LLTC);

5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký thực hiện nhiệm vụ cấp thành phố có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (mẫu B1-4-LLCN);

6. Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài, trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hơp nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thuê chuyên gia);

7. Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của tổ chức tham gia phối hơp thực hiện nhiệm vụ cấp thành phố (mẫu B1-5-PHNC);

8. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ cấp thành phố (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá đươc cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần);

9. Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định;

10. Phương án huy động vốn đối ứng đối với nhiệm vụ cấp thành phố phải có vốn đối ứng. Văn bản cụ thể cần có cho từng trường hơp trong phương án huy động vốn đối ứng như sau:

a) Đối với trường hơp sử dụng nguồn vốn tự có: hồ sơ minh chứng tổ chức chủ trì có thể huy động đươc nguồn vốn tự có để thực hiện nhiệm vụ;

b) Đối với trường hơp huy động vốn từ cá nhân/tổ chức hoặc huy động vốn góp của chủ sở hữu: cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ;

c) Đối với trường hơp vay tổ chức tín dụng: cam kết cho vay vốn của tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ hoặc hơp đồng hạn mức tín dụng còn hiệu lực của tổ chức tín dụng đối với tổ chức chủ trì. Trước khi ký hơp đồng thực hiện nhiệm vụ, nếu Tổ thẩm định kinh phí có yêu cầu, tổ chức chủ trì bổ sung Hơp đồng tín dụng cho nhiệm vụ với tổng giá trị hơp đồng tín dụng đảm bảo đươc vốn đối ứng thực hiện nhiệm vụ;

11. Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc giao trực tiếp thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn, xét giao trực tiếp và thẩm định nhiệm vụ.

Số lượng hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của hồ sơ. Tất cả đươc đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

1. Tên nhiệm vụ cấp thành phố (tên, mã số của chương trình - nếu có);

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hơp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hơp);

3. Họ tên, thông tin liên hệ của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

4. Danh mục tài liệu có trong hồ sơ..

Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ (số 02 Lý Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). Thời gian nhận hồ sơ: đến 17 giờ ngày 05/8/2019.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, Điện thoại: 07103.821.913, Fax: 07103.821.471, Email: sokhcn@cantho.gov.vn./.

File Hồ sơ đính kèm.

Sở KH&CN Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ