SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Triển khai Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày 26/7/2019 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

Thông tư sửa đổi bổ sung Điều 3, 4, 25, 28 và 29 của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN, bổ sung thêm 09 phương tiện đo so với danh mục cũ và bổ sung thêm trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc quản lý và sử dụng phương tiện đo nhóm 2. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cần Thơ thông báo đến quý cơ quan để cập nhật và triển khai áp dụng.

Nội dung chi tiết tại đây.  

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ t/h(Duc Thuy)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ