SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của Bà Phan Thị Thanh Quế

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ trân trọng thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước như sau:

1. Thông tin chung về nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu chế biến một số sản phẩm từ trái mãng cầu gai (Annona muricata L.)

Họ tên người đề nghị: Phan Thị Thanh Quế

Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống

Dự kiến những tác động chính của kết quả nhiệm vụ: sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu tại chỗ, đa dạng hóa sản phẩm từ mãng cầu gai (puree, nectar và trà mãng cầu gai), qua đó góp phần nâng cao giá trị của trái mãng cầu gai.

2. Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá: 8 giờ ngày 01/11/2019

3. Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ (số 02 Lý Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ)

Sở KH&CN Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ