SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Chiều 23 tháng 11 năm 2021, Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ tổ chức cuộc họp công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại ông Trương Hoàng Phương giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ với sự tham dự của Ban Giám đốc Sở và lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Ông Ngô Anh Tín - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì và trao quyết định.

Theo quyết định số 3346/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố, bổ nhiệm lại ông Trương Hoàng Phương giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày ký quyết định./.

Sở KH&CN Cần Thơ (ntqnhu)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ