SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tình trạng mất rang, phục hình rang, nhu cầu và yêu cầu điều trị ở người cao tuổi tại Trung tâm Y Tế Quận Thanh Khê và Quận Hải Châu –Thành phố Đà Nẵng

[21/07/2023 11:00]

Nghiên cứu nhằm đánh giá tình trạng mất răng, phục hình răng, nhu cầu và yêu cầu điều trị phục hình ở người cao tuổi tại Trung tâm y tế quận Thanh Khê và quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.

Ở Việt Nam, khi chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, tỷ lệ dân số người cao tuổi cũng dần tăng lên. Do đó, cần có nhiều hơn những nghiên cứu khảo sát chuyên sâu trên đối tượng này nhằm đánh giá tình trạng răng mất, các phục hình thay thế, nhu cầu và yêu cầu phục hình răng giúp cung cấp thêm thông tin, số liệu và từ đó, có thể đưa ra những kiến nghị, đề xuất phù hợp. Nghiên cứu của tác giả Lê Nguyễn Bá Thụ năm 2018 đã bước đầu có những nghiên cứu thăm dò về tình trạng răng miệng tổng quát trên nhóm đối tượng người cao tuổi. Tuy nhiên, những nghiên cứu về tình trạng mất răng và phục hình răng ở người cao tuổi trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng hiện vẫn còn rất ít. Do đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Tình trạng mất răng, nhu cầu và yêu cầu điều trị mất răng ở người cao tuổi tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê và quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng” với mục tiêu: Đánh giá tình trạng mất răng, phục hình răng. Xác định nhu cầu và yêu cầu điều trị phục hình thay thế răng mất của người cao tuổi tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu và quận Thanh Khê.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả được thực hiện trên 171 người ở độ tuổi ≥60 đến khám tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu và Thanh Khê đồng ý tham gia. Nhóm nghiên cứu khám, ghi nhận tình trạng răng miệng, số răng mất và hàm giả đang sử dụng. Đối tượng nghiên cứu được phỏng vấn để thu thập thông tin chung, yêu cầu mong muốn của họ về phục hình, tiền sử sử dụng hàm giả.

Kết quả tỉ lệ mất răng ở người cao tuổi là 93,6%, số răng mất trung bình ở nhóm tuổi ≥75 cao hơn so với nhóm 60-74 tuổi và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 44,5% các đối tượng mất răng mang phục hình thay thế răng mất. 84,2% đối tượng nghiên cứu được đánh giá là cần có phục hình thay thế răng mất, 68,4% số người có yêu cầu làm phục hình thay thế răng mất.

Nghiên cứu được thực hiện trên 171 đối tượng người cao tuổi tại khoa Liên chuyên khoa Mắt-RHM-TMH Trung tâm Y tế quận Hải Châu và quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng năm 2020, chúng tôi đã thu được những kết quả như sau: Về tỉ lệ mất răng: Tỉ lệ mất răng ở người cao tuổi là 93,6%. Trung bình số răng mất là 9,5 và số răng mất tăng dần theo tuổi. 44,5% các đối tượng mất răng mang phục hình thay thế răng mất. 84,2% các đối tượng nghiên cứu đều được đánh giá là cần có phục hình thay thế răng mất. 68,4% số người có yêu cầu làm phục hình thay thế răng mất.

Tạp chí y dược học Cần Thơ số 58/2023
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ