SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Trải nghiệm người bệnh nội trú với nhân viên y tế (nvyt) tại khoa ngoại bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times city năm 2021 và một số yếu tố liên quan

[29/08/2023 14:43]

Nghiên cứu do các tác giả Nguyễn Huy Hoàng, Trần Thị Phúc Nguyệt, Phạm Tường Vân thực hiện.

Ảnh minh họa

Nghiên cứu nhằm mục tiêu mô tả trải nghiệm người bệnh với chăm sóc của bác sĩ, điều dưỡng tại khoa Ngoại bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City năm 2021 và xác định một số yếu tố liên quan.

Đối tượng và phương pháp: Mô tả cắt ngang trên 228 người bệnh nằm tại Khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, số liệu thu thập thông qua bộ công cụ đánh giá trải nghiệm do cơ quan nghiên cứu chất lượng Y tế của Mỹ xây dựng.

Trải nghiệm của người bệnh thường được xem là phản ứng với những gì xảy ra thực tế trong suốt quá trình chăm sóc sức khoẻ và cung cấp thông tin của nhân viên y tế [1]. Thuật ngữ “hài lòng” và “trải nghiệm” người bệnh có khác nhau đôi chút, khi đánh giá trải nghiệm người bệnh cần tìm hiểu được những điều xảy ra với người bệnh trong quá trình sử dụng dịch vụ y tế và xảy ra ở mức độ thường xuyên như thế nào trong khi sự hài lòng được đánh giá sau khi người bệnh đã sử dụng dịch vụ tế [2]. Quan niệm “khả năng tiếp cận dịch vụ, an toàn, người bệnh là trung tâm” đang rất phổ biến hiện nay khi nói tới chất lượng Bệnh viện. Theo nghiên cứu của Yuhua Bao và cộng sự tại các bệnh viện công lập ở Thượng Hải cho thấy có 91,4% người bệnh có trải nghiệm tích cực về giao tiếp giữa bệnh nhân và nhân viên y tế, 83,5% về việc được tham gia quyết định điều trị lâm sàng và 91,9% nhận được sự tôn trọng [3]. Việt Nam hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu đo lường trải nghiệm của người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện mà phần lớn các nghiên cứu thực hiện về sự hài lòng của người bệnh. Tuy nhiên gần đây, theo khảo sát trải nghiệm của người bệnh tại bệnh viện Quận 2 TP Hồ Chí Minh năm 2021 cho thấy tỷ lệ người bệnh nội trú có trải nghiệm tốt lúc nhập viện là 67,5%, lúc nằm viện là 59,8%, chi trả viện phí là 54,3% và trải nghiệm tốt trước lúc xuất viện là 93,8% [4]. Tại khoa Ngoại tổng hợp-Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vimec Times City, người bệnh nội trú có thời gian nằm viện trung bình 2-4 ngày, trải nghiệm hiện tại của họ đối với chăm sóc của các bác sĩ, điều dưỡng ra sao và có những yếu tố nào liên quan đến những trải nghiệm đó vẫn đang là câu hỏi mở? Để góp phần nâng cao chất lượng điều trị người bệnh, đề tài hướng đến mục tiêu: Mô tả trải nghiệm người bệnh với chăm sóc của bác sĩ, điều dưỡng tại khoa Ngoại bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City năm 2021 và xác định một số yếu tố liên quan.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trải nghiệm của người bệnh về chăm sóc của điều dưỡng: tích cực 90,4%; chưa tích cực 9,6%. Trải nghiệm tích cực với thái độ tôn trọng là 98,7%, lắng nghe 99,1%; giải thích dễ hiểu 97,4% và giúp đỡ khi được gọi là 98,7%. Trải nghiệm của người bệnh về chăm sóc của bác sĩ: tích cực 92,1%; chưa tích cực 7,9%. Trong đó nhận được sự tôn trọng là 95,6%, lắng nghe bày tỏ 95,2% và giải thích dễ hiểu 94,7%. Mối liên quan cho thấy người bệnh có trình độ THPT trở xuống có mức độ trải nghiệm tích cực cao hơn 2,9 lần so với trình độ cao hơn (trải nghiệm với điều dưỡng). Thời gian nằm viện từ 2 ngày trở xuống có trải nghiệm mức độ tích cực cao hơn 3,8 lần và 3,6 lần so với nhóm nằm viện trên 2 ngày (trải nghiệm với điều dưỡng và bác sĩ tương ứng).

Kết luận: Người bệnh có trải nghiệm tích cực với NVYT là rất cao, tuy nhiên cần rà soát tìm nguyên nhân và cải tiến chất lượng phục vụ đối với những trải nghiệm tiêu cực của người bệnh.

Tạp chí y học, Tập. 528 Số. 2(2023)
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ