SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Sở Nội Vụ Thành Phố Cần Thơ thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2023
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Thực hiện Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thi tuyển công chức hành chính năm 2023.

Sở Nội vụ TP. Cần Thơ phối hợp với các đơn vị thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2023 tại trụ sở làm việc, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ.

 (Văn bản đính kèm)

Nội Dung Tuyển Dụng

Nội Dung Công Việc

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ