SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Cà Mau: Thu hồi giấy chứng nhận 9 sản phẩm OCOP

[26/09/2023 09:59]

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định 1675/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 thu hồi Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đối với 9 sản phẩm của 3 chủ thể thuộc "Chương trình mỗi xã một sản phẩm" trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Thu hồi Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đới với các sản phẩm nước mắm Mạch Long của Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại xuất khẩu Đại Phát.

Theo đó, UBND tỉnh Cà Mau thu hồi Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đối với 9 sản phẩm của 3 chủ thể gồm: Nước mắm Mạch Long 50 độ đạm, nước mắm Mạch Long 40 độ đạm, nước mắm Mạch Long loại 1, nước mắm Mạch Long loại 2 và nước mắm Mạch Long loại 3 của Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại xuất khẩu Đại Phát, ở ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước đạt chuẩn 3 sao theo Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Cà Mau. Lý do thu hồi là chủ thể đã dừng sản xuất và chuyển đổi ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác.

Sản phẩm Nha đam Cô Ba Gần của hộ kinh doanh Cô Ba Gần, ở ấp Tân Đức, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi đạt chuẩn 3 sao theo Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh Cà Mau. Lý do thu hồi là chủ thể đã dừng sản xuất, không có khả năng khôi phục lại sản xuất.

Các sản phẩm: Tôm sấy giòn, tôm khô Minh Đức, tôm thẻ khô Minh Đức của Hợp tác xã Minh Đức, ở ấp Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi đạt chuẩn 3 sao theo Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Cà Mau. Lý do thu hồi là chủ thể đã dừng sản xuất và đang thực hiện các thủ tục giải thể Hợp tác xã.

Các sản phẩm bị thu hồi Giấy chứng nhận sẽ không được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP (logo OCOP) để in, dán trên bao bì, nhãn mác các sản phẩm nói trên.

OCOP (viết tắt theo tiếng Anh là One commune one product). Hiểu theo nghĩa tiếng Việt là mỗi xã (phường) một sản phẩm. Cụ thể hơn là phát triển hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, có lợi thế ở khu vực nông thôn. OCOP (viết tắt theo tiếng Anh là One commune one product). Hiểu theo nghĩa tiếng Việt là mỗi xã (phường) một sản phẩm. Cụ thể hơn là phát triển hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, có lợi thế ở khu vực nông thôn.

Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

https://vietq.vn (nnttien)
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ