SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Phú Thọ: Đẩy mạnh thanh, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu

[13/11/2023 10:26]

Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã tiến hành kiểm tra tại 14/15 đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh (16/17 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Việt Trì và các huyện: Thanh Ba, Lâm Thao, Hạ Hoà, Cẩm Khê, Thanh sơn, Tân Sơn và Tam Nông).

Ảnh minh họa

Theo đó, về nhãn hàng hoá tại các đơn vị được kiểm tra cho thấy 16/16 cửa hàng xăng dầu đã thông báo công khai ở vị trí dễ nhận biết cho người tiêu dùng các thông tin về sản phầm hàng hoá mà đơn vị đang kinh doanh, gồm: Xăng E5 RON 92; Xăng RON 95 và Dầu (DO); Tên thương nhân đầu mối, tên và địa chỉ thương nhân nhượng quyền bản lẻ theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, 14/16 cửa hàng xăng dầu lưu giữ hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở áp dụng cho các sản phẩm xăng dầu của các thương nhân đầu mối, 02 đơn vị chưa lưu giữ tiêu chuẩn công bố áp dụng của thương nhân đầu mối là DNTN Việt Thắng và Công ty TNHH Hải Ánh; 14/16 cửa hàng được kiểm tra đã thông báo tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với mặt hàng đang kinh doanh (tại nơi kinh doanh, còn 02/16 cửa hàng chưa thông báo công khai tiêu chuẩn công bố áp dụng (Cửa hàng xăng dầu Hiền Quan thuộc Công ty TNHH Anh Phát và cửa hãng xăng dầu Việt Thắng thuộc Doanh nghiệp tư nhân Việt Thắng). Việc lưu giữ hồ sơ chất lượng tại cửa hàng; Xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 hoặc Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí theo tiêu chuẩn ISO/TS 29001:2010 được các đơn vị thực hiện theo các quy định; Kiểm tra sắc xuất chất lượng các sản phẩm E5 RON 92-II; RON 95-III; RON 95-III; DO tại 5/16 cửa hàng xăng dầu bằng thiết bị kiểm tra nhanh ZX 101XL. Tại thời điểm kiểm tra không phát hiện dấu hiệu bất thường về chất lượng sản phẩm.

Về đo lường, 100% các cột đo xăng dầu được kiểm tra đều còn nguyên niêm phong và kẹp chì của tổ chức kiểm định. Tem niêm phong còn thời hạn hiệu lực; 16/16 cửa hàng xăng dầu đều trang bị bộ bình đong kim loại có dung tích danh định 1L ,2L, 5L,10 L theo quy định. Các bộ bình đong đang sử dụng được kiểm định ban đầu, tem niêm phong, kẹp trì còn nguyên vẹn; 100% các cột đo được kiểm tra có sai số phép đo nằm trong giới hạn sai số cho phép; 16/16 cửa hàng xăng dầu đã xây dựng kế hoạch và thực hiện định kỳ tự kiểm tra (lưu hồ sơ gồm: kế hoạch, biên bản tự kiểm tra, kết quả kiểm tra). 

Nhìn chung, các đơn vị đã có ý thức chấp hành các quy định của nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn hàng hoá trong kinh doanh xăng dầu. 100% (14/14) đơn vị được kiểm tra đã xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

Công tác kiểm tra đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của các đơn vị kinh doanh xăng, dầu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị được kiểm tra thực hiện nghiêm túc và tiếp tục duy trì thực hiện các quy định của nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và ghi nhãn hàng hoá trong kinh doanh xăng dầu.

https://vietq.vn (ntptuong)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ