SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, mã số KC.15/21-30

[09/01/2024 10:48]

Căn cứ Công văn số 06/BKHCN-XNT ngày 03 tháng 01 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, mã số KC.15/21-30.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Khoa học và công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long”, mã số KC.15/21-30 tại Quyết định số 3289/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, lập hồ sơ đề xuất gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ, chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm 2024 theo hướng dẫn tại Công văn số 06/BKHCN-XNT ngày 03 tháng 01 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết xem văn bản đính kèm.

Sở KH&CN
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ