SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Nghiên cứu hệ thống cây xanh ở Trường Trung Cấp Nông Lâm Nghiệp Bình Dương
Nghiên cứu của tác giả Đinh Thanh Sang - Trường Đại học Thủ Dầu Một thực hiện.

Ảnh: sưu tầm.

Ngày nay, Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương đang phải đối đầu với nhiều khó khăn, trong đó đáng quan ngại nhất là sự ô nhiễm môi trường. Ngành lâm nghiệp đóng vai trò vô vùng quan trọng bởi phải gánh vác trọng trách bảo vệ và phát triển mảng xanh, gắn kết hài hòa giữa tự nhiên và con người. Cây xanh đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giữ cân bằng sinh thái, cải thiện môi trường, kiến tạo cảnh quan, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí cho cộng đồng. Trong bối cảnh đó, phát triển mảng xanh trong khuôn viên trường học là yếu tố hết sức quan trọng góp phần tạo môi trường cảnh quan sư phạm nhằm thực hiện tốt sứ mệnh giáo dục và đào tạo.

Tỉnh Bình Dương rất quan tâm đến việc tăng cường và nâng cao chất lượng cảnh quan sư phạm “xanh - sạch - đẹp”. Tuy nhiên, một thực tiễn rất đáng quan ngại hiện nay là chất lượng  mảng xanh ở hầu hết các trường trung cấp trên địa bàn tỉnh tuy đã được quan tâm nhưng chưa thực sự đáp ứng được mục tiêu đề ra của ngành. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Trường Trung Cấp Nông Lâm Nghiệp Bình Dương những năm gần đây đã và đang quan tâm đến công tác phát triển hệ thống cây xanh. Số lượng và chất lượng cây xanh trong thời gian gần đây của trường có tăng nhưng còn rất thấp, thiếu tính liên kết với quy hoạch tổng thể khuôn viên nhà trường. Mặt khác, từ lúc thành lập trường năm 1979 đến nay, chưa có một cuộc điều tra, khảo sát nào về hệ thống cây xanh được tiến hành nhằm đánh giá, ghi nhận hiện trạng làm cơ sở dữ liệu khoa học cho việc quản lý, học tập và nghiên cứu.

Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm bước đầu xây dựng dữ liệu cơ bản về hệ thống cây xanh toàn trường làm cơ sở khoa học không những phục vụ cho việc giữ gìn, phát huy giá trị và quản lý mảng xanh mà còn phục vụ cho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu, từ đó, đề xuất các giải pháp quản lý nhằm duy trì và phát triển bền vững mảng xanh khuôn viên trường.

Nghiên cứu đã thực hiện điều tra, đánh giá hiện trạng hệ thống cây xanh trong Trường Trung Cấp Nông Lâm Nghiệp Bình Dương. Nghiên cứu kết hợp phương pháp định tính và định lượng để thu thập số liệu; sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên trong phỏng vấn; số liệu được thu thập bằng cách đo, đếm, thống kê từng loài cây. Kết quả nghiên cứu xác định được 43 loài thuộc 27 họ của 18 bộ thực vật trong khuôn viên trường. Hệ thống cây xanh còn thiếu quy hoạch tổng thể cũng như chi tiết, không có cơ sở dữ liệu cây xanh, thiếu đội ngũ chuyên sâu, công tác quản lý chưa khoa học. Vì vậy, vấn đề quan trọng nhất là cần có quy hoạch tổng thể lẫn chi tiết không gian xanh phù hợp với cơ sở hạ tầng nhà trường. Đặc biệt, nhà trường cần xây dựng hệ thống dữ liệu mảng xanh, có một đội ngũ quản lý chuyên sâu, và công tác quản lý cần mang tính khoa học.

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Cần Thơ-Tập 54, Số 7 (lntrang)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ