SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hội nghị công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Bộ, Ngành năm 2009

[04/01/2010 09:21]

Ngày 23/12/2009, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức Hội nghị công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng với các Bộ, Ngành nhằm tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong năm 2009 và định hướng công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong thời gian tới. Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có: Phó Tổng cục trưởng Vũ Văn Diện; Phó Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh; đại diện của 14 Bộ, Ngành; đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Thép Việt Nam; các Vụ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; Lãnh đạo và cán bộ của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.   

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe các báo cáo tham luận về công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong các Bộ, ngành năm 2009; Tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, kết quả rà soát chuyển đổi tiêu chuẩn ngành theo Nghị định 67/NĐ-CP ngày 3/8/2009 của Chính phủ; Sự phối hợp giữa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng với các Bộ, ngành trong việc lập kế hoạch, xem xét phê duyệt và triển khai công tác xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; về hoạt động đánh giá sự phù hợp; Tình hình thực hiện sai số trong thương mại của các Bộ, ngành; Vai trò và trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc tham gia vào các thoả thuận và cam kết khu vực ASEAN và các tổ chức quốc tế khác trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

Đại diện các Bộ đã đóng góp ý kiến, đánh giá cao vai trò của Tổng cục trong năm qua về xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, hỗ trợ công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong các Bộ và đã đề xuất các vấn đề về hợp tác giữa Tổng cục với các Bộ, ngành để thúc đẩy việc chuyển các tiêu chuẩn ngành thành tiêu chuẩn quốc gia.  

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài