SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực nào sẽ được Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia xét chọn tài trợ?
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) Quốc gia vừa thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản lĩnh vực Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2019 - đợt 2.

Lĩnh vực khoa học nông nghiệp nằm trong diện được Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia xét chọn tài trợ. 

Theo đó, các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật bao gồm Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Khoa học y - dược và Khoa học nông nghiệp. Các hồ sơ đề xuất đăng ký theo phân ngành tương ứng với các HĐKH của Quỹ, bao gồm Toán học, Khoa học Thông tin và máy tính, Vật lý, Hóa học, Khoa học Trái đất và môi trường; Sinh học Nông nghiệp, Cơ học và Y sinh Dược học.

Đối tượng tài trợ bao gồm: Tổ chức KH&CN của Việt Nam; tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học; tổ chức nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu với tổ chức KH&CN của Việt Nam; Cá nhân nhà khoa học là công dân Việt Nam; nhà khoa học nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu với tổ chức KH&CN, cá nhân nhà khoa học Việt Nam.

Hiện Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia công bố các danh mục tạp chí ISI có uy tín, quốc tế có uy tín và quốc gia có uy tín làm căn cứ cho việc xem xét điều kiện đầu vào của chủ nhiệm đề tài (đối chiếu với Danh mục tạp chí ISI có uy tín và quốc tế có uy tín do Quỹ ban hành gần nhất trước đó) và công nhận kết quả công bố của các đề tài do Quỹ tài trợ (đối chiếu với các danh mục tạp chí có uy tín do Quỹ ban hành gần nhất trước thời điểm gửi đăng công trình công bố).

Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ bắt đầu từ 8h30 ngày 24/7/2019 đến 17h00 ngày 28/8/2019. Việc đánh giá xét chọn diễn ra từ tháng 15/9-15/12/2019, kết quả xét chọn sẽ được công bố vào tháng 01/2020.

Thanh Hà

www.vietq.vn(lntrang)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ