SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Đặc san Khoa học và công nghệ Cần Thơ được cấp mã số chuẩn quốc tế
Đặc san Khoa học và Công nghệ Cần Thơ đã được Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN).

Ngày 20/12/2021, Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia đã cấp Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) Đặc san Khoa học và Công nghệ Cần Thơ, với mã số ISSN với dãy số 2815 – 5513.

Đặc san Khoa học và Công nghệ Cần Thơ đã được Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép xuất bản số 117/GP-XBĐS ngày 30 tháng 7 năm 2021, và xuất bản định kỳ hằng quý. Đặc san Khoa học và Công nghệ Cần Thơ được xuất bản nhằm tuyên truyền, phản ánh hoạt động và những đóng góp của ngành khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long vào phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

ISSN  viết tắt của “International Standard Serial Number” là mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ, một mã số được công nhận trên phạm vi toàn thế giới nhằm xác định nhan đề của các xuất bản phẩm. Với mã số ISSN, Đặc san Khoa học và Công nghệ Cần Thơ chính thức được cộng đồng quốc tế  thừa nhận và giới thiệu trên quy mô toàn cầu. Chỉ số ISSN vì thế được coi như tấm  “thẻ căn cước” để giao lưu trong hệ thống thông tin toàn cầu.

Ở Việt Nam, từ năm 2012, những bài báo khoa học được đăng ở các ấn phẩm có chỉ số ISSN mới được xem xét, tính điểm.

Sở KH&CN Cần Thơ (ntqnhu)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ