SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2023
Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học và doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố thực hiện năm 2023 và những năm tiếp theo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ.

1. Định hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2023:

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ưu tiên, công nghệ cao (công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ chế tạo, công ngh chế biến, công nghệ vật liệu mới,…) trong các lĩnh vực nuôi trồng nông nghiệp và thủy sản, y sinh, năng lượng, giao thông vận tải, xây dựng và các lĩnh vực có liên quan phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng. Một số định hướng nhiệm vụ cụ thể:

+ Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ cao vào sản xuất các sản phẩm chủ lực nhằm cải thiện chất lượng, tăng hiệu quả sản xuất và tính cạnh tranh của sản phẩm; Nghiên cứu, phát triển các quy trình công nghệ sạch trong sản xuất nông nghiệp và thủy sản đạt hiệu quả kinh tế cao, bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp.

+ Nghiên cứu và triển khai ứng dụng các loại hình công nghệ cao phục vụ phát triển sản xuất ở trình độ cao, các loại hình công nghệ tự động hóa, công nghệ cơ khí - chế tạo phục vụ nâng cao hiệu quả sản xuất và hỗ trợ các công nghệ khác; Nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin phục vụ quản lý hệ thống kết cấu hạ tầng, quản lý điều hành, phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch.

+ Nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ cao trong chẩn đoán và điều trị bệnh; làm chủ các kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị bệnh ở người; Ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến trong dự phòng các bệnh truyền nhiễm, nguy hiểm, các bệnh mới phát sinh; Phát triển các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị chuyên sâu; Nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học trong lĩnh vực y dược.

+ Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; Bảo tồn, gìn giữ và tôn tạo các di tích lịch sử và phát huy bản sắc văn hóa của các cộng đồng dân tộc ít người; Phát triển văn hóa nghệ thuật trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế thị trường.

+ Nghiên cứu phát triển công nghệ bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh, các mô hình kết hợp giữa xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh trong bối cảnh hội nhập.

- Thực hiện các yêu cầu đột xuất của lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố hoặc những vấn đề khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng nhằm giải quyết yêu cầu khẩn cấp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh của thành phố.

2. Nguyên tắc xây dựng đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố:

- Có đủ căn cứ về tính cấp thiết và triển vọng đóng góp của các kết quả tạo ra vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh của thành phố.

- Có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội thành phố; giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ thuộc phạm vi thành phố; có sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của thành phố.

- Có địa chỉ ứng dụng các kết quả chính được tạo ra và được cơ quan, tổ chức cam kết sử dụng kết quả khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành. Tổ chức, cơ quan ứng dụng kết quả dự kiến phải có năng lực để tiếp nhận và triển khai một cách hiệu quả kết quả tạo ra.

3. Biểu mẫu và thời gian gửi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2023:

- Biểu mẫu: đề nghị đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo các mẫu phiếu sau (biểu mẫu được đăng trên Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ (www.sokhcn.cantho.gov.vn/):

+ Mẫu A1-ĐXĐT/ĐA: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố (Dùng cho đề tài khoa học và công nghệ hoặc đề án khoa học).

+ Mẫu A2-ĐXDASXTN: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố (Dùng cho dự án sản xuất thử nghiệm).

+ Mẫu A3-ĐXDAKHCN: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố (Dùng cho dự án khoa học và công nghệ).

- Thời gian: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ trước ngày 29/4/2022.

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà khoa học và doanh nghiệp gửi thêm phiếu đề xuất dạng tập tin Microsoft Word (.doc) đến địa chỉ mail: nthuynhnghi@cantho.gov.vn. Chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ, số 02 đường Lý Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Điện thoại: 0292.3821.913; Fax: 0292.3821.471.

Vui lòng tải file đính kèm.

 

Sở KH&CN Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ