SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì Đề tài, Dự án khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2014

[09/12/2013 10:35]

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì đề tài khoa học công nghệ.

Căn cứ vào Quyết định số 3423/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc Phê duyệt bổ sung danh mục và dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học công nghệ thành phố thực hiện năm 2014;

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì đề tài khoa học công nghệ như sau:

Đề tài KHCN: Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy băm rơm và phun nấm Trichoderma để phân hủy rơm nhanh liên kết phía sau của máy gặt đập liên hợp.

- Mục tiêu: Nghiên cứu thiết kế chế tạo ra một mẫu máy băm rơm và phun nấm Trichoderma để phân hủy rơm nhanh liên kết phía sau của máy gặt đập liên hợp, có nguyên lý hoàn chỉnh phục vụ sản xuất lúa tại thành phố Cần Thơ.

- Sản phẩm: Mẫu máy băm rơm và phun dung dịch có chứa nấm Trichoderma liên kết phía sau máy gặt đập liên hợp.

Thành phần hồ sơ dự tuyển:

1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài KHCN theo mẫu B1-ĐONTC;

2. Thuyết minh đề tài khoa học công nghệ theo mẫu B2-1-TMĐTKHCN;

3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài theo mẫu B3-LLTC;

4. Lý lịch khoa học của các cá nhân tham gia thực hiện đề tài theo mẫu B4-LLCN, cụ thể gồm có:

- Chủ nhiệm đề tài;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài (theo danh sách các cán bộ tham gia thực hiện đề tài trong Bản thuyết minh).

5. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện đề tài (theo danh sách các tổ chức thực hiện đề tài trong Bản thuyết minh) theo mẫu B5-PHNC.

Mỗi văn bản trong Bộ Hồ sơ phải có dấu của tổ chức và chữ ký của cá nhân tương ứng như đã quy định trên từng biểu mẫu.

Số lượng hồ sơ: Bộ hồ sơ gồm 1 bản gốc và 11 bản sao, phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài:

1. Tên đề tài;

2. Tên, địa chỉ cơ quan chủ trì;

3. Họ tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài và danh sách những người tham gia thực hiện;

4. Liệt kê các tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ (số 02 Lý Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

Thời gian nhận hồ sơ: đến 17 giờ ngày 31/01/2014.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, Điện thoại: 07103.821.913, Fax: 07103.821.471./.

Xem chi tiết tại file đính kèm.

File đính kèm
4523_Bieu mau.rar 4523_Thong bao tuyen chon bo sung 2014 - Web.signed.pdf
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ