SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Danh mục các Đề tài/Dự án Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 2011
Thực hiện năm 2011
Xem file đính kèm
Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
File đính kèm
418_Quyet dinh 2630 ngay 24.09.2010 Phe duyet danh muc de tai, du an thuc hien nam 2011.rar
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ