SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tuyển chọn tổ chức và Cá nhân chủ trì Đề tài/Dự án Khoa học và Công nghệ cấp Thành phố năm 2011

[01/10/2010 08:59]

Căn cứ vào quyết định số 2630/QĐ-UBND ngày 24/09/2010 của UBND TP.Cần Thơ về việc Phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học công nghệ thực hiện năm 2011 của thành phố Cần Thơ.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì đề tài/dự án Khoa học và Công nghệ như sau

Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
File đính kèm
415_Tai lieu goi thong bao.rar 415_Thong bao Tuyen chon 2011.doc
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ