SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022

[04/05/2022 15:08]

Phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022.

Căn cứ Công văn số 1841-CV7HVCTQG, ngàỵ 03/3/2022 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về triển khai Kế hoạch Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022 và thực hiện Công văn số 2546-CV/BTGTW ngày 08/3/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Để Cuộc thi thành công tốt đẹp, đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra, Ban Tuyên giáo Thành ủy - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Ban Chỉ đạo 35 các địa phương, đơn vị; Nhóm Chuyên gia, Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo 35 thành phố: Triển khai cuộc thi đến toàn thể thành viên Ban Chỉ đạo; thành viên Nhóm Chuyên gia, Tổ Thư ký quán triệt, viết bài tham gia cuộc thi.

2. Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy; Trung tâm Chính trị các quận, huyện: Triển khai cuộc thi đến toàn thê cán bộ, đảng viên, giảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại cơ quan, đơn vị viết bài tham gia cuộc thi, đảm bảo thực hiện đúng Thể lệ theo quy định của Ban tổ chức Cuộc thi.

3. Ban Chỉ dạo 35 các địa phương, đơn vị; Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo - Dư luận xã-hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy:

- Đăng tải thông tin liên quan đến Cuộc thi trên cổng thông tin điện tử Đảng bộ TP Cần Thơ và website của Ban Tuyên giáo Thành ủy để tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi trong các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; khích lệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

- Lan tỏa trailer tuyên truyền về Cuộc thi do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Đưa tin về các hoạt động triển khai, tổ chức Cuộc thi và Lễ trao giải.

4. Các cơ quan, đơn vị viết bài dự thi theo các yêu cầu của Kế hoạch số 762-KH/HVCTQG ngày 25/2/2022 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 (đính kèm) và tập hợp, gửi bài viết về Ban Tuyên giáo Thành ủy - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố trước ngày 20/7/2022 (tính theo dấu bưu điện) để thẩm định các bài viết theo Thể lệ và gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi đúng thời gian quy định.

- Hồ sơ dự thi gồm: Báo cáo tổng kết quá trình triển khai cuộc thi ở tại cơ quan, đơn vị, địa phương (trong đó: nêu rõ hình thức triển khai, tổng số bài dự thi thu được và số bài dự thi theo từng loại hình; số bài gửi dự thi về Ban Tuyên giáo Thành ủy); nội dung các bài viết gửi dự thi (bản in và file mềm) và minh chứng kèm theo với các bài viết đã được đăng tải trong quá trình triển khai cuộc thi; danh sách tổng số bài viết dự thi đã thu nhận được và gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy (theo mẫu của Ban Tô chức Cuộc thi đính kèm).

Nơi nhận hồ sơ dự thi: Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy, số 1 Quang Trung, p. Tân An, Q. Ninh Kiêu, TP Cần Thơ. Điện thoại: 0972779255 (đ/c Nguyễn Biên Soạn). Đồng thời gởi file mềm về email: nbsoan@cantho.gov.vn để tổng hợp, gửi bài dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi theo quy định.

Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem file đính kèm.

Sở KH&CN Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài