SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo đề xuất nhiệm vụ 2016

[10/03/2015 09:05]

Thông báo đề xuất nhiệm vụ 2016
Tập trung nghiên cứu ứng dụng các công nghệ ưu tiên như:  công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ chế biến, cô ng nghệ chế tạo trong các lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, y sinh, năng lượng, giao thông vận tải, xây dựng và các lĩnh vực có liên quan phục vụ phát triển kinh tế  - xã hội của thành phố.
File đính kèm
5433_CV - Thong bao de xuat nhiem vu KHCN 2016.signed.pdf 5433_A1-ĐXĐT-ĐA.doc 5433_A2-ĐXDASXTN.doc 5433_A3-ĐXDAKHCN.doc 5433_A4- ĐXCT.doc 5433_C1-TVHĐ.doc 5433_C2-TVHĐ.doc 5433_C3-TVHĐ.doc 5433_C4-BBKP.doc 5433_C5-BBHĐ.doc
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài