SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Phú Thọ: Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra về đo lường trên địa bàn tỉnh
Mới đây, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Phú Thọ đã tổ chức kiểm tra nhà nước về đo lường năm 2022 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 06/KH-TĐC ngày 08/04/2022.

Theo đó, kiểm tra phương tiện đo nhóm 2 là cân ô tô, cân phân tích, cân đồng hồ lò xo, áp kế,... tại 13 đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn tỉnh tại thành phố Việt Trì và các huyện: Đoan Hùng, Phù Ninh, Thanh Thuỷ và Thanh Sơn.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc tuân thủ quy định phải phê duyệt mẫu; Kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo với quy định phải được kiểm định, hiệu chuẩn; sự phù hợp của chứng chỉ kiểm định, hiệu chuẩn; thời hạn có giá trị của chứng chỉ kiểm định, hiệu chuẩn đã cấp; Kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo với quy định về thể hiện yêu cầu kỹ thuật đo lường cơ bản trên phương tiện đo hoặc trên nhãn hàng hóa, tài liệu kèm theo, gồm: Kiểm tra yêu cầu về vị trí gắn nhãn, kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật đo lường cơ bản ghi trên phương tiện đo hoặc trên nhãn, tài liệu đi kèm. Quan sát, kiểm tra sự phù hợp về điều kiện vận chuyển, bảo quản, lưu giữ của phương tiện đo với hướng dẫn của cơ sở sản xuất, nhập khẩu.

Về kết quả kiểm tra cho thấy 13 đơn vị chịu sự kiểm tra hiện đang sử dụng 1858 phương tiện đo nhóm 2. Trong đó, 1856/1858 PTĐ được phê duyệt mẫu và được kiểm định theo quy định (01 PTĐ nhóm 2 là 01 cân ô tô chưa thực hiện kiểm định, 01 PTĐ là cân ô tô của chưa cung cấp được giấy chứng nhận kiểm định). Đa số các đơn vị được kiểm tra đã thực hiện yêu cầu kiểm định phương tiện đo nhóm 2.

Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị chịu sự kiểm tra chưa nắm được đầy đủ quy định về phương tiện đo nhóm 2, kiểm định định kỳ phương tiện đo nhóm 2; 11 đơn vị trong tổng số 13 đơn vị chịu sự kiểm tra đã cung cấp cho đoàn kiểm tra Giấy chứng nhận kiểm định, chứng chỉ kiểm định của 1856 phương tiện đo nhóm 2; Kiểm tra yêu cầu về vị trí gắn nhãn, kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật đo lường cơ bản ghi trên 1857 phương tiện đo nhóm 2 hoặc trên nhãn, tài liệu đi kèm theo quy định; 12 đơn vị chịu sự kiểm tra thực hiện vận chuyển, bảo quản, lưu giữ phương tiện đo theo quy định.

Công tác kiểm tra đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của các đơn vị trong việc chấp hành các quy định của pháp luật. Ảnh minh họa

Đoàn kiểm tra đã xem xét tính chất, mức độ vi phạm của các đơn vị và lập Biên bản vi phạm hành chính đối với 01 đơn vị quản lý sử dụng phương tiện đo nhóm 2 với hành vi vi phạm về đo lường (Sử dụng phương tiện đo nhóm 2 nhưng không có giấy chứng nhận kiểm định). Đoàn kiểm tra đã hoàn thiện hồ sơ và đề nghị Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xử lý theo quy định với tổng số tiền phạt 20.000.000 đồng.

Công tác kiểm tra đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của các đơn vị trong việc chấp hành các quy định của pháp luật. Góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, thực hiện nghiêm quy định về an toàn lao động và nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về Đo lường. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về bảo quản, sử dụng, kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo nhóm 2.

Thông qua việc kiểm tra đoàn đã hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị chịu sự kiểm tra thực hiện nghiêm túc và tiếp tục duy trì thực hiện các quy định của nhà nước về đo lường trong bảo quản, sử dụng, vận chuyển, kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo nhóm 2 đối với các nội dung gồm: Thực hiện việc kiểm tra định kỳ đối với phương tiện đo nhóm 2; Tăng cường công tác quản lý, giám sát, bảo dưỡng để bảo đảm các phương tiện đo nhóm 2 hoạt động chính xác, an toàn trong vận hành phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

An Hạ

www.vietq.vn (ctngoc)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ