SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo Về việc gia hạn thời gian tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ thực hiện năm 2023
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố như sau.

1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng, khai thác và phát triển thương hiệu du lịch cộng đồng Cồn Sơn

2. Mục tiêu:

- Xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể du lịch cộng đồng Cồn Sơn.

- Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch cộng đồng Cồn Sơn.

- Đề xuất hệ thống giải pháp phát triển thương hiệu du lịch cộng đồng Cồn Sơn trở thành thương hiệu mạnh.

- Đề xuất chương trình hành động, các hàm ý chính sách phát triển thương hiệu du lịch cộng đồng Cồn Sơn.

3. Sản phẩm:

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể du lịch cộng đồng Cồn Sơn.

- Hệ thống nhận diện thương hiệu du lịch cộng đồng Cồn Sơn.

- Báo cáo các giải pháp nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch cộng đồng Cồn Sơn.

- Bộ tài liệu nâng cao nhận thức, kỹ năng cho người dân tham gia cộng đồng du lịch.

- Báo cáo hệ thống giải pháp phát triển thương hiệu du lịch cộng đồng Cồn Sơn trở thành thương hiệu mạnh.

- Báo cáo chương trình hành động, các hàm ý chính sách phát triển thương hiệu du lịch cộng đồng Cồn Sơn.

Thành phần hồ sơ dự tuyển:

1. Phiếu đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

2. Thuyết minh nhiệm vụ (theo mẫu);

3. Bản sao Quyết định thành lập (hoặc Điều lệ hoạt động) của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ;

4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ;

5. Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên chính, thư ký khoa học của nhiệm vụ; lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (nếu có);

6. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện nhiệm vụ (nếu có);

7. Báo giá thiết bị, nguyên, vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ;

8. Báo cáo tài chính (02 năm gần nhất) của tổ chức đăng ký chủ trì;

9. Tài liệu chứng minh khả năng huy động kinh phí từ nguồn khác ngoài nguồn ngân sách của Chương trình để thực hiện nhiệm vụ.

 (Các mẫu tại website: http://sokhcn.cantho.gov.vn/ )

Số lượng hồ sơ: Bộ hồ sơ gồm một (01) bộ hồ sơ gốc (có đóng dấu và chữ ký trực tiếp) được in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt (Times New Roman), cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của bộ hồ sơ, tất cả được đóng gói trong túi hồ sơ (có niêm phong) và ghi rõ ở bên ngoài các nội dung sau:

- Tên nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố;

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp);

- Họ tên, thông tin liên hệ của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ (số 02 Lý  Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

Thời gian nhận hồ sơ: đến 17 giờ ngày 15/6/2023.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, Điện thoại: 02923.829632, Email: sokhcn@cantho.gov.vn/.

File đính kèm.

Sở KH&CN
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ