SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo về việc năng lực đánh giá sự phù hợp sản phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý
Thực hiện Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc xây dựng vùng sản xuất cây ăn trái đạt tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022-2025.

Nhằm hỗ trợ hoạt động quản lý nhà nước, nâng cao tính hiệu quả của quá trình sản xuất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững và giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và các khu vực sản xuất nông nghiệp trên cả nước nói chung.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ (gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật) đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón; cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước; Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) phù hợp tiêu chuẩn TCVN 11892-1:2017.

Trung tâm Kỹ thuật rất mong được hợp tác với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ và các sở, ngành khác trong các mô hình, dự án VietGAP trồng trọt, thử nghiệm chất lượng sản phẩm nông nghiệp để góp phần phục vụ hoạt động quản lý nhà nước, nâng cao năng lực sản xuất và phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Xem file đính kèm (Quyết định số 1675/QĐ-BVTV-KH; Quyết định số 38/QĐ-CCPT; Giấy chứng nhận số 2725/TĐC-HCHQ).

Sở KH&CN
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ