SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo về việc phối hợp hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn bức xạ đối với các cơ sở nha khoa
Kết quả thống kê danh sách cấp phép hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn cho thấy có khoảng 183 cơ sở đăng ký khám chữa bệnh răng hàm mặt (sau đây gọi là cơ sở nha khoa) trên địa bàn thành phố, tuy nhiên hiện chỉ có 05 cơ sở thực hiện đăng ký và được cấp phép sử dụng thiết bị X-quang trong y tế.

Thực hiện các quy định về an toàn bức xạ, hiện nay trên địa bàn thành phố có nhiều cơ sở nha khoa sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân nhưng không thực hiện khai báo và lập thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng thiết bị X-quang. Việc sử dụng thiết bị X-quang khi chưa được cấp phép là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008 và sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật. Ngoài ra, người sử dụng thiết bị không được đào tạo kiến thức cơ bản về an toàn bức xạ, không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn khi vận hành thiết bị sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bản thân và bệnh nhân.

Nguyên nhân của thực trạng nêu trên là do chủ các cơ sở nha khoa chưa quan tâm đến việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực an toàn bức xạ, còn chủ quan, chưa quan tâm bảo vệ sức khỏe người sử dụng thiết bị, người bệnh, một số cơ sở có hành vi đối phó gây khó khăn cho công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ quan chức năng, mặc dù Sở Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 798/SKHCN-ĐMST ngày 22 tháng 6 năm 2023 về việc hướng dẫn thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế và gửi đến tất cả các cơ sở nha khoa trên địa bàn thành phố.

Nhằm chấn chỉnh vi phạm về an toàn bức xạ và bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về lĩnh vực an toàn bức xạ tại các cơ sở nha khoa sử dụng thiết bị X-quang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Sở Y tế xem xét, chỉ đạo:   

1. Chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn trực thuộc trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định cấp phép tiếp tục hỗ trợ hướng dẫn, tuyên truyền đến các cơ sở nha khoa thực hiện đúng các quy định về an toàn bức xạ.

2. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong quá trình thanh, kiểm tra các cơ sở nha khoa yêu cầu các cơ sở thực hiện đúng các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ. Trong quá trình thanh, kiểm tra nếu phát hiện cơ sở vi phạm trong lĩnh vực an toàn bức xạ, đề nghị kịp thời lập biên bản và phối hợp Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện thanh tra đột xuất đối với các cơ sở y tế có dấu hiệu vi phạm về an toàn bức xạ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy phép hoạt động phòng khám nha khoa vi phạm Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008 và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Sở KH&CN
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ