SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo xét chọn và tôn vinh trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thành phố Cần Thơ năm 2023

[03/11/2023 10:06]

Hội đồng xét chọn thông báo xét chọn và tôn vinh trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thành phố Cần Thơ năm 2023.

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

1. Khẳng định vị trí, vai trò, ghi nhận công lao và tôn vinh thành tích của đội ngũ trí thức, nhà khoa học tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố Cần Thơ.

2. Góp phần động viên, khích lệ đội ngũ trí thức, nhà khoa học tiếp tục cống hiến, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ sức sáng tạo để xây dựng thành phố Cần Thơ giàu mạnh, văn minh.

3. Tổ chức Lễ tôn vinh là dịp để đội ngũ trí thức, nhà khoa học có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.   

II. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ XÉT CHỌN

Tất cả các đối tượng là đội ngũ trí thức, nhà khoa học trong và ngoài địa bàn thành phố và có đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển của thành phố Cần Thơ; trí thức, nhà khoa học tại thành phố Cần Thơ có đóng góp tích cực, hiệu quả phát triển đồng bằng sông Cửu Long.

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN VÀ TÔN VINH DANH HIỆU

Trí thức, nhà khoa học đạt điều kiện và tiêu chuẩn sau đây được xét chọn tôn vinh:

1. Điều kiện xét chọn

 a) Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị (nơi công tác).

 b) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có tinh thần tự lực, đoàn kết, tích cực tham gia đóng góp cho sự phát triển của tổ chức, cơ quan nói riêng và có đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của thành phố Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long.

 c) Không xem xét cho các trường hợp đang trong thời gian thi hành án, hoặc còn án tích, trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc cơ quan thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra có dấu hiệu vi phạm, có đơn thư khiếu nại tố cáo đang được xác minh làm rõ.

2. Tiêu chuẩn xét chọn: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau và được Hội đồng xét bình chọn, theo nguyên tắc đạt trên 1/2 số phiếu bình chọn.

 a) Chủ nhiệm (hoặc đồng chủ nhiệm) ít nhất 01 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp thành phố, cấp Bộ được đánh giá, nghiệm thu xếp loại “xuất sắc” hoặc 01 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước được đánh giá, nghiệm thu xếp loại “đạt” trở lên có đóng góp tích cực vào sự phát triển thành phố Cần Thơ.

b) Có giải pháp sáng tạo hoặc có công trình khoa học đạt giải Nhất trong Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Cần Thơ hoặc giải Nhất, Nhì trong Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc (nếu là giải pháp của nhóm tác giả thì chỉ xét chọn người chủ trì do nhóm tác giả giới thiệu) trong thời gian xét chọn.

 c) Có giải pháp, sáng kiến, công trình khoa học đạt giải thưởng: Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ; Giải nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam và có đóng góp tích cực mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực cho sự phát triển của thành phố trong thời gian xét chọn.

d) Trường hợp đặc biệt, xét chọn đối với trí thức, nhà khoa học có quá trình đóng góp lâu dài, tích cực cho sự phát triển của thành phố được cơ quan, tổ chức Nhà nước hoặc Doanh nghiệp, Viện, Trường giới thiệu tôn vinh.

e) Đối với trường hợp trí thức, nhà khoa học tại thành phố Cần Thơ có đóng góp tích cực phát triển đồng bằng sông Cửu Long: Chủ nhiệm ít nhất 02 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp Bộ được đánh giá, nghiệm thu xếp loại “xuất sắc” ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

IV. THÀNH PHẦN HỒ SƠ GỒM CÓ:

1. Phiếu đăng ký/giới thiệu tham gia xét chọn theo mẫu;

2. Báo cáo thành tích theo mẫu (2 bản gốc);

3. Giải pháp, sáng kiến, công trình khoa học có đánh giá, công nghận của nơi thực hiện, áp dụng giải pháp sáng kiến, công trình khoa học (kèm theo bản mềm “tập tin ghi đĩa” giải pháp và sáng kiến). Tài liệu minh chứng cho các công trình, giải thưởng đạt tiêu chuẩn xét chọn;

4. 01 ảnh chân dung 4 x 6.

V. TIẾP NHẬN HỒ SƠ    

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo xét chọn đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2023 (nếu gởi theo đường bưu điện thì căn cứ theo dấu bưu điện).

- Nơi nhận hồ sơ đăng ký: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ – Cơ quan thường trực Hội đồng xét chọn.

Địa chỉ: số 39, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, điện thoại: 0292.3830.060.

Thông tin xét chọn được đăng trên trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ (http://custa.cantho.gov.vn), Sở Khoa học và Công nghệ (http://sokhcn.cantho.gov.vn), Báo Cần Thơ.

Kính đề nghị Quý cơ quan/đơn vị phổ biến thông tin xét chọn đến các tổ chức, cá nhân trực thuộc đơn vị mình.

Chi tiết vui lòng tải file đính kèm.

Sở KH&CN
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ