SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ thực hiện năm 2024

[16/02/2024 14:53]

Căn cứ Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ đến năm 2030.

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt danh mục và dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ thực hiện năm 2024.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ thực hiện năm 2024 (Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ  tuyển chọn thực hiện năm 2024 đính kèm).

Thành phần hồ sơ dự tuyển: (Biểu mẫu đính kèm)

1. Phiếu đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

2. Thuyết minh nhiệm vụ;

3. Bản sao Quyết định thành lập (hoặc Điều lệ hoạt động) của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ;

4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ;

5. Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên chính, thư ký khoa học của nhiệm vụ; lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (nếu có);

6. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện nhiệm vụ (nếu có);

7. Báo giá thiết bị, nguyên, vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ;

8. Báo cáo tài chính (02 năm gần nhất) của tổ chức đăng ký chủ trì;

9. Tài liệu chứng minh khả năng huy động kinh phí từ nguồn khác ngoài nguồn ngân sách của Chương trình để thực hiện nhiệm vụ.

Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ. Địa chỉ số 02 Lý Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Bộ hồ sơ gồm một (01) bộ hồ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản file điện tử của hồ sơ, tất cả được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

1. Tên nhiệm vụ;

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp);

3. Họ tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ;

4. Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

Thời hạn nhận hồ sơ: đến 17 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2024.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ (Phòng Quản lý Chuyên ngành), Điện thoại: 02923.829.632 (gặp Văn Kha), Fax: 02923.821.471, Email: sokhcn@cantho.gov.vn./.

Chi tiết xem file đính kèm.

Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ