SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Nghiên cứu quy trình công nghệ chế biến một số sản phẩm từ nấm bào ngư

[19/03/2024 09:27]

Sáng ngày 19/03/2024, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ thành lập Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước đề tài "Nghiên cứu quy trình công nghệ chế biến một số sản phẩm từ nấm bào ngư". Hội đồng do Tiến sĩ Ngô Anh Tín - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ làm chủ tịch hội đồng. PGS.TS Tống Thị Ánh Ngọc làm chủ nhiệm đề tài.Trường Đại học Cần Thơ là đơn vị chủ trì thực hiện.

Toàn cảnh buổi họp

Tại buổi làm việc, PGS.TS Tống Thị Ánh Ngọc chủ nhiệm đề tài đã báo cáo cụ thể về Nghiên cứu quy trình công nghệ chế biến một số sản phẩm từ nấm bào ngư.

Đề tài thực hiện nhằm xây dựng quy trình công nghệ chế biến 3 sản phẩm từ nấm bào ngư bao gồm chà bông, nấm muối chua và chả nấm chay đảm bảo chất lượng an toàn theo qui định kỹ thuật của quốc gia.

Thành viên hội đồng

Nội dung thực hiện đề tài: Phân tích thành phần cơ bản và hoạt tính chống oxi hóa của nấm bào ngư; Xây dựng quy trình công nghệ chế biến sản phẩm chà bông nấm bào ngư; Xây dựng quy trình công nghệ sản phẩm nấm bào ngư muối chua; Xây dựng quy trình công nghệ chế biến sản phẩm chả nấm bào ngư chay.

PGS.TS Tống Thị Ánh Ngọc

Hội đồng đã đánh giá kết quả nghiên cứu của PGS.TS Tống Thị Ánh Ngọc và nhóm nghiêm cứu rất có ý nghĩa và có giá trị thực tiễn trong sản xuất sản phẩm từ nấm bào ngư. Tuy nhiên, Ban chủ nhiệm cần chỉnh sửa lại một số nội dung và hoàn thiện báo cáo theo góp ý của thành viên hội đồng.

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ