SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Kết luận Hội nghị giao ban KH&CN cấp quận, huyện TP. Cần Thơ lần VII tại quận Thốt Nốt

[15/05/2013 15:34]

Ngày 17 tháng 4 năm 2013,tại Hội trường Uỷ ban nhân dân quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, Hội nghị giao ban KH&CN cấp quận, huyện thành phố Cần Thơ lần VII” đã được tổ chức với sự đồng chủ trì của Ô. Trần Ngọc Nguyên, Giám đốc Sở KH&CN thành phố Cần Thơ và B. Lê Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Thốt Nốt.

Tham dự hội nghị có 35 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Viện Kinh tế - Xã hội; Trung Tâm Khuyến Công; Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng 9 quận, huyện cùng lãnh đạo và chuyên viên các phòng, đơn vị thuộc Sở KH&CN thành phố.

Hội nghị đã thông qua báo cáo “Tình hình hoạt động KH&CN các quận, huyện thành phố Cần Thơ năm 2012, quí I năm 2013 và ước thực hiện 9 tháng cuối năm”.

Hoạt động KH&CN các quận, huyện năm 2012 đã triển khai được 27/39 đề tài, dự án KH&CN (ĐT/DA), đạt 70% kế hoạch. Đã nghiệm thu 11 ĐT/DA, quyết toán được 2,3 tỉ đồng, đạt 77% kế hoạch thành phố cấp. Hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT) đã đăng ký bảo hộ 5 nhãn hiệu. Trong đó, được cấp giấy chứng nhận cho 2 nhãn hiệu ”Bánh tét Chín Cẩm” ở Bình Thủy và ”Mít Ba Láng không hạt” ở Cái Răng; được chấp nhận đơn đăng ký 3 nhãn hiệu là ”Nấm bào ngư Thới An Đông” ở Bình Thủy, ”Chợ Nổi Cái Răng” ở Cái Răng và ”Cơm rượu Trung Thạnh ở Cờ Đỏ.

Năm 2013 thực hiện 29 ĐT/DA gồm 18 ĐT/DA năm 2012 chuyển sang và 11 ĐT/DA mới. Số ĐT/DA do các Viện, Trường, Trung tâm đăng ký chủ trì đạt tỉ lệ 36%, gần bằng năm 2012 (38%) và cao hơn năm 2011 (33%). Trong quí I đã lập thủ tục đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho 3 sản phẩm  là: “Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Kim Hưng” ở Cái Răng, “Làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ” ở Bình Thủy và Logo “Dâu Hạ Châu Phong Điền”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động KH&CN một số quận, huyện cũng còn một số hạn chế. Một số huyện chỉ giải ngân kinh phí sự nghiệp khoa học năm 2012 được 50%, do không xét chọn được tổ chức chủ trì thực hiện các ĐT/DA. Kinh phí sự nghiệp khoa học cấp cho các quận, huyện năm 2013 là 4,5 tỉ đồng; tăng 1,5 lần so với năm 2012. Sau khi trừ tiết kiệm và an sinh xã hội, các quận, huyện nhận được 3,5 tỉ đồng, đạt 79% kế hoạch, thấp hơn năm 2012 (86,6%). Giải ngân kinh phí quí I năm 2013 mới đạt 11%. Một số quận, huyện chưa có đề xuất nhiệm vụ KH&CN thực hiện trong năm.

Qua ghi nhận 15 ý kiến đóng góp tại Hội nghị, Giám Đốc Sở KH&CN thành phố Cần Thơ kết luận như sau:

1. Về nhiệm vụ nghiên cứu các đề tài/dự án, áp dụng tiến bộ KH&CN:

- Định hướng nghiên cứu KH&CN quận, huyện những năm tới tập trung thực hiện những dự án ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN, đáp ứng mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Cần Thơ cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020.

- Đề nghị các quận, huyện tranh thủ sự hợp tác chuyên gia từ các Viện Nghiên cứu, Trường Đại học; Liên hiệp Hội KH&KT thành phố; Trung tâm của Trung ương và địa phương tại thành phố Cần Thơ để tư vấn xác định, phản biện và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN của quận, huyện.

- Các quận, huyện liên hệ Trung tâm Thông tin Tư liệu thành phố để được hỗ trợ thông tin về nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

- Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các quận, huyện lưu ý đôn đốc đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN về Sở KH&CN thành phố (Bộ phận Một cửa, Văn Phòng) theo Quy định quản lý và triển khai đề tài, dự án KH&CN cấp huyện.

2. Về thành lập Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ cấp huyện:

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; và kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2013 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính trị. Trong đó xây dựng 1 - 2 Trung tâm Ứng dụng KH&CN cấp huyện từ nay đến năm 2020. Thống nhất trước mắt dự kiến thành lập Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ quận Thốt Nốt. Sở KH&CN thành phố sẽ có công văn gởi Phòng Kinh tế quận báo cáo xin Quận ủy, UBND quận về chủ trương này, để tiến hành các bước cụ thể.

3. Về biên chế và sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học:

- Đa số Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các quận, huyện còn thiếu biên chế quản lý KH&CN; đề nghị làm việc với phòng Nội vụ để đề nghị UBND quận, huyện bố trí đủ biên chế quản lý về KH&CN căn cứ theo Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18/6/2008 của Liên Bộ KH&CN - Bộ Nội vụ.

- Căn cứ Hướng dẫn xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí sự nghiệp khoa học hàng năm của Bộ KH&CN và Sở KH&CN, Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các quận, huyện xây dựng và trình UBND quận, huyện phê duyệt kế hoạch kinh phí hoạt động KH&CN mỗi năm của quận, huyện. Trong đó, bố trí 60 - 65% kinh phí thực hiện các đề tài, dự án KH&CN; 35 - 40% kinh phí còn lại chi thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về KH&CN gồm: tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, thanh kiểm tra, thông tin KH&CN...

4. Tổ chức Hội nghị giao ban KH&CN quận, huyện lần VIII:

Các đại biểu tham dự Hội nghị thống nhất sẽ tổ chức Hội nghị giao ban KH&CN quận, huyện lần VIII tại huyện Vĩnh Thạnh vào tháng 09 năm 2013./.

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài