SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của phòng Kinh tế quận Ninh Kiều

[21/11/2012 10:10]

Trong năm 2012, hoạt động KH&CN của Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều đã triển khai thực hiện 04 đề tài (trong đó, 02 đề tài năm 2011 chuyển sang và 02 đề tài thực hiện năm 2012) và tổ chức hội thảo với chủ đề “Xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”  đề tài  đã được nghiệm thu  với kết quả đạt loại khá và đã đưa vào triển khai ứng dụng. Tổ chức cuộc hội thảo với chủ đề “Đánh giá hiện trạng, đề xuất giải pháp giảm bao cấp ngân sách đối với một số nhóm đối tượng trong quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ” và thành lập Hội đồng nghiệm thu vào cuối tháng 11 năm 2012. Phòng đã thông qua Hội đồng khoa học quận và hội đồng tư vấn chuyên ngành 07 đề tài, dự án thực hiện năm 2013.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, thực hiện văn minh trong mua bán, Phòng Kinh tế Quận Ninh Kiều đã phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật và Ứng dụng Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ kiểm định cân tại chợ Xuân Khánh, Hưng Lợi, Tân An, Trung tâm Thương mại Cái Khế, An Bình và chợ An Hòa. Kết quả kiểm định được 483 cân, ước chiếm 15% tổng số cân trên toàn quận và phối hợp Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tiến hành 04 đợt kiểm tra đối với 24 cơ sở kinh doanh xăng dầu, đồ chơi trẻ em, cơ sở sản phẩm điện, điện tử  và  cơ sở hàng đóng gói sẵn trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Dự kiến năm 2013, Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều sẽ triển khai thực hiện 06 đề tài/dự; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học công nghệ cho Hội đồng khoa học công nghệ quận, các trưởng, phó phòng, ban và UBND 13 phường thuộc địa bàn quận Ninh Kiều; tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, về sở hữu trí tuệ cho những đối tượng hoạt động trên các lĩnh vực này. Đồng thời, phối hợp với các cấp, các ngành liên quan duy trì, mở rộng các hoạt động, động viên, khuyến khích phong trào nghiên cứu khoa học, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

BCTK tình hình công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Phòng KT quận Ninh Kiều
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài