SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hội nghị giao ban KH&CN cấp quận, huyện TP. Cần Thơ lần X

[05/11/2014 16:27]

Sáng ngày 04/11/2014, tại Hội trường Uỷ ban nhân dân Quận Bình Thủy, Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ cấp quận, huyện thành phố Cần Thơ lần X đã được tổ chức.

Tham dự và chủ trì hội nghị có ông Trần Ngọc Nguyên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cùng lãnh đạo các phòng/đơn vị thuộc Sở, lãnh đạo UBND quận Bình Thuỷ, đại diện các phòng Kinh tế/phòng Kinh tế hạ tầng của các quận/huyện.

Hội nghị đã tập trung thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2014, kế hoạch năm 2015 và định hướng hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020; các khó khăn vướng mắc và các giải pháp cần triển khai để hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động khoa học và công nghệ cấp quận/huyện trong thời gian tới.

Năm 2014, các quận/huyện đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ TP. Cần Thơ giai đoạn 2012-2015 và các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân đến các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn quận, huyện. Tiếp tục theo dõi hỗ trợ việc đăng ký nhãn hiệu các sản phẩm như Quận Cái răng được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu “Chợ Nổi Cái Răng”; hoàn tất hồ sơ đăng ký “KH-KIM HƯNG CRAFTS” cho hàng thủ công mỹ nghệ Kim Hưng; Quận Bình Thủy được thông báo chấp nhận đơn hợp lệ của 2 nhãn hiệu “Làng nghề hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ” và “Hợp tác xã rau an toàn Long Tuyền”; Huyện Phong Điền đang hướng dẫn thực hiện hồ sơ đăng ký “Bánh Hỏi Phong Điền”.

Các quận, huyện đăng ký thực hiện 41 đề tài, dự án KH&CN (DA) gồm: 20 DA năm 2013 chuyển sang và 21 DA mới; 10 tháng đầu năm, đã triển khai được 34 DA và nghiệm thu 4 DA (7 DA sẽ  được nghiệm thu trong 2 tháng cuối năm).

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động KH&CN một số quận, huyện cũng còn một số hạn chế như việc triển khai thực hiện các đề tài, dự án chưa theo kịp tiến độ đề ra, chưa thu hút được sự quan tâm của các đơn vị ở địa phương trong đề xuất và triển khai các dự án KH&CN, nhất là trong lĩnh vực phát triển công nghiệp;  một số quận, huyện chưa có phương pháp tuyên truyền, mời gọi được sự hợp tác của các Viện, Trường, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn; các chủ nhiệm đề tài, dự án còn chậm nộp bản thuyết minh và hoàn tất thủ tục quyết toán; một số huyện  do luân chuyển cán bộ quản lý và cán bộ phụ trách KH&CN phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, nên triển khai công việc còn chậm; kinh phí sự nghiệp khoa học sử dụng trong 10 tháng đầu năm 2014 thấp so với cùng kỳ năm 2013;…

Qua ghi nhận các ý kiến đóng góp, Ông Trần Ngọc Nguyên - Giám Đốc Sở KH&CN thành phố Cần Thơ có một số kết luận: Về định hướng nhiệm vụ nghiên cứu các đề tài/dự án, áp dụng tiến bộ KH&CN các quận, huyện tiếp tục tập trung thực hiện các dự án ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN;  Về thành lập Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ cấp huyện đề nghị phòng Kinh tế quận Thốt Nốt  nghiên cứu cơ sở, thủ tục để xây dựng Đề án thành lập Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ quận trình UBND quận về chủ trương thành lập Trung tâm;  các quận. huyện cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân số kinh phí sự nghiệp khoa học được cấp trong năm 2014.

Các đại biểu tham dự Hội nghị thống nhất sẽ tổ chức Hội nghị giao ban KH&CN quận, huyện lần XI tại quận Cái Răng./.

 Một số hình ảnh về Hội nghị:

DSC07084.JPG

DSC07112.JPG

DSC07137.JPG

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài