SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hội nghị giao ban KH&CN cấp quận, huyện TP.Cần Thơ lần VII

[10/04/2013 18:15]

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt sẽ tổ chức “Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ cấp quận, huyện thành phố Cần Thơ lần VII” vào lúc 8 giờ 00’ ngày 17 tháng 4 năm 2013 tại Hội trường UBND quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Căn cứ Thông báo số 1035/TB-SKHCN ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ về việc Kết luận Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ cấp quận, huyện thành phố Cần Thơ lần VI tại huyện Phong Điền và căn cứ kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2013 của các quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt tổ chức “Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ cấp quận, huyện thành phố Cần Thơ lần VII” vào lúc 8 giờ 00’ ngày 17 tháng 4  năm 2013 tại Hội trường UBND quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Hội nghị sẽ được đồng chủ trì bởi Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt và Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ . 

Thành phần tham dự hội nghị dự kiến bao gồm đại diện Ban Tuyên giáo Thành Ủy, lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nông Nghiệp và PTNT, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch thành phố, Liên hiệp các Hội KH&KT, Viện Kinh tế - Xã hội, Viện Nghiên cứu và phát triển ĐBSCL, Viện lúa ĐBSCL, Trường Đại học Cần Thơ; Trường Đại học Tây Đô, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư, Trung tâm Khuyến công, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN và Lãnh đạo Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các quận/huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
File đính kèm
3774_Thu moi du giao ban VII- 170413-TN.pdf
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài